Два инициативни комитети за издигане на независими кандидати за кмет регистрира Общинската избирателна комисия – Свищов за Местни избори 2023, установи проверка на Актуално Свищов.

Пръв по време е инициативен комитет за издигане на независим кандидат Калин Милков Павлов за кмет на кметство с. Ореш, община Свищов на 29 октомври 2023 год. Втори е Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Емил Атанасов Гайдаров за кмет на кметство с. Козловец.

И двата инициативни комитети са регистрирани с решения на местните комисари, които ще проведат изборите в общината на 29 октомври, е видно от сайта на комисията.

Местните комисари са приели и решение “НЕ СЕ разрешава използването на заснемащи и записващи технически средства в залата на ОИК – Свищов”. Любопитно е, ако репортер потърси информация от комисарите как ще си свърши работата? Може би комисията ще трябва да проведе извънредно заседание и да РАЗРЕШИ пускането на репортерски диктофон…

ОИК – Свищов провежда в заседанията си на втория етаж в сградата на Финансов отдел на община Свищов.