До 2027 година трябва да е готов т. нар. Дунавски индустриален технологичен парк, научи Актуално Свищов. Това е записано в План за интегрирано развитие на община Свищов за периода 2021 – 2027 година. Документът е над 320 страници. На три от тях са записани пет стратегически цели, разпределени в 12 приоритета за реализиране. Водеща цел развитие на икономическия растеж и индустриалната инфраструктура, като водеща мярка е индустриалния парк, за който се говори от 2018 на мястото на пустеещата и рушаща се казарма. Втора записана стратегическа цел е управление на отпадъците и опазване на околната среда. Подобряване на средата за живот в населените места е трета цел. Четвърта – създаване на по-благоприятни условия за развитие на човешкия потенциал. Последна, пета цел – добро местно управление.
Документът трябва да бъде приет от общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 20 октомври от 14 часа в зала 1 на „Цанко Церковски” 2.

Снимки: архив Актуално Свищов


 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.