Спешна актуализация на средствата за издръжка на училища и детски градини – за това настояват от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Техни изчисления сочат, че след пресметнатите увеличения на заплатите на учителите, парите за издръжка са „под критичния минимум за нормалното функциониране на образователната система“. Това пише вестник „Сега“.
Синдикати, работодатели и МОН се договориха за 12.3% средно увеличение на учителските заплати от 1 април, като за целта бе подписан анекс към колективния трудов договор. От миналия месец минималната учителска заплата би следвало вече да бъде 1415 лв. вместо 1260 лв. На много места обаче директорите не са увеличили заплатите, както изисква анексът. Към края на април от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ алармираха, че 75% от училищата още не са повишили възнагражденията на педагозите. Някои от тях очакват промяна в съответната наредба за нормиране и заплащане на труда, други откровено признават, че парите няма да им стигнат за заложения 12% скок. По изчисления на синдиката близо 15% от учебните заведения няма да могат да осигурят заложеното увеличение, затова поискаха пореден 10% скок на работните заплати на учители и служители при актуализация на държавния бюджет за 2022 г.
Днес и директорите настояха за целенасочени действия от държавата за излизане от затрудненото положение. Те настояват за спешна целева актуализация на парите за ток, гориво и издръжка на образователните институции, като според тях увеличението на средствата за издръжка трябва да е с поне 40%. „Предлагаме субсидията да бъде целева за всяка институция според броя на учениците и на класовете, но и според броя на сградите ползвани от училищата или детските градини“, казва Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. По думите му е нужно целево увеличение на парите за общежитие в зависимост от броя на учениците в тях, но не по-малко от 50 000 лв. на общежитие допълнително. При детските градини освен за консумативи, трябват пари и за повишените цени на продуктите за храна – от съюза предлагат да бъдат заложени още 30% към сегашния стандарт от 650 лв. на дете.
Директорите настояват и за прилагане на различен формат за заплащате на цените на тока от сегашния. „Държавата да приложи по-големи облекчения за сметките на училища и детски градини. Опасностите от затваряне на учебни заведения веднага след лятото, поради неплатени сметки за ток и гориво, стават все по-реални. Завишените цени на хранителните продукти за децата в градините ще доведат най-напред до намаляване на качеството на предлаганата храна, а след това и до затваряне на градините, поради липса на средства за храна“, предупреждават от Съюза на работодателите.
Предложенията им ще бъдат внесени на заседанието на Отрасловия съвет към МОН на 3 май, където се очаква МОН да даде информация за достигнатите нива на увеличение на заплатите в различните образователни институции.
От МОН коментираха преди дни, че анексът влиза в сила от 1 април, инструкции за изпълнението му не са необходими, а финансирането е осигурено.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.