Целева дарителска кампания по набиране на парични средства за подпомагане на бежанците от Украйна, инициират Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Фондация „Димитър А. Ценов”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. По инициатива на Ректора и след разрешение от Министъра на образованието и науката, бежанци от Украйна ще бъдат настанени в студентския град на Свищов.
Академичното ръководство и Управителният съвет на Фондацията, председателстван от ректора – проф. д-р Марияна Божинова, отправят апел за съпричастност към хората, търсещи подслон и спасение от военния конфликт в Украйна.
Набраните средства по целевата дарителска кампания ще бъдат използвани само и единствено за подпомагане на бежанците от Украйна. Поради тази причина в основанието за дарение трябва да бъде посочено „За бежанците от Украйна”.
Банковата сметка, по която се набират средствата по дарителската кампания е:
Фондация „Димитър А. Ценов”
IBAN: BG21 CECB 9790 10I9 4549 00
BIC – CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД
Основание: За бежанците от Украйна
Нека бъдем съпричастни и полезни на хората от Украйна, намерили убежище в Свищов!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.