Въззивно дело ще разгледа през седмицата Окръжен съд Велико Търново. Със свое решение Районен съд – Свищов е признал подсъдимия Илия С. за виновен в това, че на 3 септември 2017 г.  в Свищов на ул. „Стефан Караджа“ № 57-59 е причинил на Д. Н. лека телесна повреда, довела до разстройство на здравето, изразяващо се в мозъчно сътресение, като и нанесъл удар в главата. Това пише вестник „Труд“.
Първоинстанционният съд е освободил Илия С. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК и му е наложил административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 1000 лева. Районен съд –Свищов е осъдил Илия С. да заплати на потърпевшата сумата от 3000 лева – главница, представляваща обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното изплащане. За разликата до претендирания размер от 20 000 лева е отхвърлил гражданския иск на Д.Н. като неоснователен и недоказан.
Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на въззивни жалби на Д. Н. и Илия С.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.