Стопанската академия ще търси помощ от просветния министър за разходите, които направи за ремонтите на студентско общежитие, което приема бежанци. За своя сметка висшето училище приюти и изхранва 22 украински жени и деца, разказва Здравка Маслянкова в репортаж за БНР.
Бежанците са настанени в трети блок на студентските общежития в Свищов. Базата не е приемала хора от 10 години и трябваше сериозен ремонт, който е за наша сметка с ограничения ни бюджет, плащаме на ресторантьорска фирма за храненето на бежанците, поясни ректорът на Академията проф. Мариана Божинова:
„Трябваше за много кратко време с наши средства да възстановим електроснабдяването, повишаване мощността на трансформатора, да закупим електроуреди, отоплителни уреди за всяка стая, 110 стаи са. До сега сме направили около 20 000 лева разходи“.
Студентското общежитие в Свищов не е вписано в регистъра на туристическите обекти. Има украински граждани, които не желаят да подадат документите си за хуманитарен статут в България. Нямаме яснота имаме ли право на помощта от 40 лева, коментира още ректорът проф. Божинова. В понеделник тя ще постави проблемите на среща в просветното министерство.

Сн.: Здравка Маслянкова, БНР