40 средни и големи общини ще се състезават с проекти за общо 2,5 млрд. лв. по новата оперативна програма за регионално развитие. Това съобщи днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството на своя сайт. Средствата ще финансират реализирането на интегрирани териториални инвестиции. Този ресурс може да бъде надграждан с финансиране от почти всички останали европейски програми с изключение на три от тях – Програмата за транспортна свързаност, Програмата за храни и материално подпомагане и Програмата за техническа помощ.
Интегрираната териториална инвестиция (ИТИ) е териториален инструмент на Кохезионната политика, който за пръв път се въвежда в България през новия програмен период 2021-2027 г. Той произтича от регламентите на ЕС и цели да подкрепи предложени проекти на принципа „отдолу-нагоре“. Водеща роля при предлагането на проекти ще имат местните заинтересовани страни, така че наистина да бъдат идентифицирани и изпълнени най-важните за териториите инвестиции. Приоритет в тях ще е икономическата насоченост, което отваря възможността за хибридното финансиране с останалите програми. Предимство при оценяването на предложените инвестиции ще се дава на проекти, инициирани от повече от една заинтересована страна в съответния регион. Целта е да се постигне над общинско значение за всяка инвестиция.
Друг важен момент в новия програмен период е необходимостта от по-добро фокусиране на мерките за публичност и информираност, така че предлаганите проекти и инвестиции да получат максимално широка обществена подкрепа в съответните територии.
За първи път в програмния период 2021-2027 г. по регионалната програма освен публични администрации, потенциални бенефициенти могат да бъдат и други заинтересовани страни на местно ниво, сред които граждански сдружения, неправителствени организации, представители на бизнеса.
Целта на интегрираните териториални инвестиции е чрез сътрудничество и партньорство на повече заинтересовани субекти да се изберат проекти за териториално развитие, с които да се финансират важни за всички дейности.
Регламентите на ЕС поставят две ключови изисквания пред интегрирания териториален подход. На първо място е необходимостта да се разработи и да се изпълни териториална стратегия за развитие на всеки регион. В нея трябва да се разпишат основните нужди и приоритети.
Второто изискване е териториалният орган, който оперира на съответната територия във всеки от 6-те региона, а именно Регионалният съвет за развитие, да бъде включен в процеса на подбор на проекти и да има право на глас и мнение при избора на проектите, които да бъдат финансирани.
40-те общините са посочени в приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Това са: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.
Вместо коментар: Преди ден кметът Генчев се оплака, че правителството пренебрегвало общините, считайки ги за бастиони на ГЕРБ. Това определено не е така, става ясно днес. Въпросът е управата на Свищов има ли с какво да заслужи финансовия ресурс? Тук не се говори за градинки и скейт паркове, които не издържат и два месеца! После виновни за калпавото изпълнение се оказват децата и … медиите?!
Много ясно в съобщението на МРРБ се казва: по-добро фокусиране на мерките за публичност и информираност, така че предлаганите проекти и инвестиции да получат максимално широка обществена подкрепа в съответните територии. Само припомняме как „Цанко Церковски“ 2 приема публичността. Преди седмици публикува в местния си вестник обява за публично обсъждане на проект за бюджет на община Свищов за 2022 година. По-късно същото става и на ведомствения сайт. В същото време липсва каквато и да е информация какво ще се обсъжда на т. нар. публично обсъждане. Пръв за куриоза алармира ГРАЖДАНИН, КОЙТО ИЗЛЕЗЕ С ОСТРА ПОЗИЦИЯ по интересната случка. Последва и коментар ПРЕДСТОИ КУРИОЗНО ОБСЪЖДАНЕ от страна на общински съветник. Едва тогава бяха качени четири таблици за Бюджет 2022…
Към този момент община Свищов има ПИРО. Алфата и омегата на въпросния документ е превръщането на бившите казарми в индустриална зона, което се прави от 2018 година и все не се случва. Във въпросния документ се предвиждат над 37 милиона лева змиярника да стане техно парк…

Александър ШАБОВ