Стопанска Академия Д. А. Ценов ще има своеобразен „скаут“ в Република Северна Македония за привличане на чуждестранни студенти в Свищов, научи Актуално Свищов. Това се случва след неформално съгласие на ректорът проф. д-р Марияна Божинова за участие на висшето училище в инициативата на Фондация „Македония”, именувана „Повече студенти от РС Македония в България“.
Основателят на сдружението Виктор Стоянов

обяви в интернет, че започва постоянна разяснителна кампания в гимназиалните училища в Република Северна Македония от 16 септември 2021 г. посредством брошури, разяснителни видеа и курсове по онлайн обучение на книжовен български език. Целта е да се разяснят на завършващите ученици възможностите, които предлага българското висше образование, както и пазарът на труда в България. Възможностите за развитие, по-добрата социална и икономическа среда в България, еднаквия език и култура са водещи за усилията на фондацията. Дипломите, които държавните университети в България предоставят на завършилите студенти важат във всички държави по света, докато дипломите, които университетите в РС Македония предоставят не важат в редица държави. България е предоставила възможност по „мярка 103“ на всички лица от РС Македония да учат в България при равни условия с българските зрелостници, заедно с възможност за държавна стипендия.
Ректорът на Академията проф. Божинова

бе запозната с инициативата от адв. Ясен Кръстев, който е и правен консултант на Актуално Свищов, и даде неформално съгласие за участие на свищовското Висше училище в инициативата, като разпореди да бъдат изпратени информационни брошури на български и английски език, които да бъдат представяни на бъдещите зрелостници от Македония.
Актуално Свищов приветства и подкрепя всяка мисъл и инициатива, която е в полза и подкрепа на развитието на родния град. Проф. Божинова следва да бъде поздравена за далновидността. Виктор Стоянов, коментира че с удоволствие ще осъществи и лична среща с академичното ръководство на СА „Д. А. Ценов” за обсъждане на бъдещо сътрудничество.
Повече информация за целта и актуалните кампании на Фондация Македония може да научите на следния уеб сайт: https://www.foundationmacedonia.com/

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.