Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие и настани в студентските общежития бежанци от Украйна. В блок 3 на студентския град в Свищов са настанени 8 жени и 12 деца от град Измаил, Одеска област, който е най-големия украински град, разположен на река Дунав. Това са първите украински бежанци, който приема Академията. Те са настанени в общежитието през нощта на 8 март, а на 9 март сутринта с тях се срещна ректорът – проф. д-р Марияна Божинова. В срещата участваха също кметът на Общината, зам.-ректорът доц. д-р Румен Ерусалимов и др. Целта на ръководството бе на място да провери и да разбере от самите бежанци от какво имат нужда на първо време. Въпреки, че според разрешението от МОН, Академията трябва да предостави само подслон за бежанците, академичното ръководство осъществява контакти с различни институции, фирми и организации за подпомагане на настанените в общежитието.
За посрещането на първите настанени Академията закупи отоплителни уреди и осигури консумативи от първа необходимост. Всички са тествани за КОВИД и са с отрицателен резултат. В стаите са предоставени електрически кани за топла вода и чай. Чрез договор с местна фирма се осигурява храна за жените и децата – закуска, обяд и вечеря. Търси се интернет доставчик, който да предостави безвъзмездно услугата, за да бъдат хората в контакт със своите близки в Украйна.
По време на проведената среща стана ясно, че настанените в общежитието имат нужда от домашни чехли за децата, които им бяха закупени веднага с лични средства от присъстващи представители на Академията. Ръководството провежда разговори с дарители, които искат да помогнат за осигуряване на хладилници, перални, микровълнови и готварски печки, телевизори, диспенсъри за вода. Необходими са също средства за лична хигиена и консумативи.
Очаква се в Свищов да пристигнат още 300 човека, а общинските бази, където са настанени 130 души, вече са с изчерпан капацитет. За да може да помогне на бежанците от Украйна, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” заедно с Фондация „Димитър А. Ценов” стартира целева дарителска кампания по набиране на парични средства. Набраните средства ще бъдат използвани само и единствено за подпомагане на бежанците от Украйна и затова в основанието за дарение трябва да бъде посочено „За бежанците от Украйна”.
Банковата сметка, по която се набират средствата по целевата дарителска кампания е:
Фондация „Димитър А. Ценов”
IBAN: BG21 CECB 9790 10I9 4549 00
BIC – CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД
Основание: За бежанците от Украйна
Академията не може със собствени средства да посрещне всички нужди на бежанците. Академичното ръководство и Управителният съвет на Фондацията отправят апел за съпричастност и помощ към хората от Украйна, намерили убежище в Свищов!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.