Като засегната страна от Ваш челен материал в бр. 137 от 27.07.2022 г. на в-к „Борба“ под заглавие „Огромен скандал и изчезнали документи при избора на нов шеф на „ВиК Йовковци“ (Бел. на ред. В Актуално Свищов информацията е публикувана под заглавие „Адвокатът на „Йовковци изчезна с документите на монополиста”) се възползвам от законовото си право на отговор на същото място, шрифт и обем като въпросния материал.
ПО СЪЩЕСТВО:
По повод „Оказа се, че адвокатът на „ВиК Йовковци“ Тодор Тодоров е изчезнал заедно с цялата документация, включително протокола за изборната процедура“ – въпросната документация е притежание, задължение и отговорност на „ВиК Йовковци“. Съхранението и достъпът до нея са регламентирани в локален акт на управителя на дружеството. Тогава и сега тя винаги се е намирала в дружеството, не е била изнасяна, а следователно написаното не отговаря на истината. Това лесно може да се установи на място.
Ангажиментите си, какъвто е случаят, винаги ги довършвам и се прибирам, което във въпросната статия е наречено „изчезване“. Никога не съм бил в нелегалност.
По отношение спиране на вписването, в свои актове съдът намира, че са налице достатъчно основания за спиране на въпросното вписване в търговския регистър.
Изискването на закона за протокола от общото събрание е нотариална заверка на подписите на съдружниците едновременно и заверка на съдържанието му. Представителят на Министерството на регионалното развитие може да е легитимен, когато в заповед или пълномощно на министъра има изрично упълномощаване лицето да го представлява пред нотариус за съответното нотариално производство. Изпълнено такова изискване не се установи.
Останалата част от въпросния материал също отразява редица неистини, но тях няма да ги опровергавам, защото лично не са адресирани до мен.
В правото има принцип, че никоя страна не може да се ползва от собствените си недостатъци. Всички неуредици по казуса ВиК са преодолими с оглед на една бъдеща легитимна процедура.
Етиката и законът изискват най-малкото да бъде взето другото виждане преди публикуването на материала, т. е. да бъда изслушан. Такъв факт не съществува.
Само от уважение към традициите на вестника на този етап няма да се възползвам от законното си право на съдебен иск за публичното ми злепоставяне.
29.07.2022 г.
С уважение: Тодор Тодоров

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.