652 кандидати се явиха на писмения изпит за 29 места за младши прокурор в районните прокуратури, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет, пише вестник „Сега“. На конкурс са обявени 12 длъжности в СРП, 3 в Районна прокуратура – Варна, по 2 в районните прокуратури в Благоевград и в Пловдив, и по 1 в районните прокуратури в Кюстендил, Ихтиман, Ботевград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Бургас и Сливен.
На писмения изпит се явиха 652 от допуснатите до участие в конкурса 892 кандидати. Те бяха разположени в свързаните помежду си зала 5 и зала 6 в сградата на Интер Експо Център. Пред тях и в присъствието на членовете на конкурсната комисия, бяха изтеглени казус по наказателно-правни науки и тест по Право на Европейския съюз правата на човека. До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на казуса и не по-ниска от 4,50 на теста.
Затлачените конкурси за свободни длъжности са едно от големите прегрешения към съдебната системата на настоящия състав на Висшия съдебен съвет. Времето ще покаже и какво ще се случи с магистратите от специализираните съдилища и прокуратура, тъй като част от тях следва да бъдат преназначени от ВСС в органите на съдебната власт в страната.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.