В Средно училище „Цветан Радославов“ продължава реализацията на дейностите, които са част Глобалните дни за действие 2024 (Global Action Days). Това съобщиха за Актуално Свищов от гимназията. Инициативата е организирана от Фондация за екологично образование (FEE) и Българско Движение „Син флаг“. Международната кампания тази година е насочена към дейности, които са свързани с промените в климата.

От учебното заведение отчетоха и резултатите от проучванията на учениците по изпълнение на задача 1: Да се подготвим за климатичните промени с помощта на биоикономик. Задача три: Да се подготвим за климатичните промени чрез кръгова икономика и задача пет: Да се подготвим за климатичните промени чрез възстановяване на екосистемите.

В училище бе отбелязан Международния ден на Земята, организирани са изложба, благотворителен Великденски базар, проведени са 9 занятия „Часът на Девин“ за значението на водата в живота на хората. Продължава и системното разделно събиране на отпадъци – хартия, пластмаса, текстил които се предават за рециклиране.

Учениците и учителите поддържат чисти и зелени училищния двор, коридорите, класните стаи и кабинетите и се грижат да птиците в района на училището. В дейностите през месеците март и април се включиха над 250 участници – ученици, учители и родители.

Младите хора разбират, че разхищаването на ресурси допринася за изменението на климата – отпадъците могат също така да блокират канализацията и да увеличат риска от наводнения. Биоикономика означава използване на възобновяеми биологични ресурси от сушата и морето – посеви, гори, риба, животни и микроорганизми за производство на храна, материали и енергия. Птиците и техните миграционни модели са чудесен индикатор за въздействието на изменението на климата и здравето на екосистемите.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.