Подготвя се мащабно окрупняване на държавните висши училища в България, разбуни тази сутрин материал на OFFNews. Ректори са били викани при министъра на образованието, от когото са научили за плана. Всички те управляват базирани в София висши училища и университети. Става въпрос за най-малко 8 ръководители на ВУ.
OFFNews получи информация за случващото се от свой източник преди няколко дни, след което дойдоха потвърждения от три места. От Министерството на образованието потвърдиха, че са водени разговори с ректори за обединения, без да навлязат в подробности.
„Водени са предварителни разговори, за да може да започне обсъждането на предлаганите промени. Официалните разговори ще бъдат водени със Съвета на ректорите. В края на февруари предстои заседание на Съвета на ректорите, на което министърът ще изложи концепцията си за промени“, се казва в отговора на МОН.
Ректорите са останали с впечатление, че каквато и да е реакцията им, министър Николай Денков ще изпълни намерението си.
Срещите се провеждат без обществено обсъждане, без никаква публичност. По информация на OFFNews министърът е поискал ректорите да пазят мълчание за определено време, което те са направили. Миналия четвъртък той е представил концепцията си пред депутати от управляващата коалиция в Комисията по образование в Народното събрание. Единствено от БСП са възразили.
По наша информация планът ще бъде представен пред Съвета на ректорите на 22 февруари. Това потвърждава в чат между ректорите председателят на Съвета на ректорите и ректор на Софийския университет проф. Анастас Герджиков. Проф. Герджиков пише:
„Скъпи колеги,
В петък проведохме заседание на Управителния съвет, на което обсъдихме проекта за бюджет за 2022 г., разговорите на министъра с някои висши училища за обединяване, проекта за ЗИД на ЗВО и др. Взехме решение да свикаме Общо събрание по тези въпроси на 22 февруари, което е минималният срок за свикване по устав.
(…)
Междувременно предлагам, ако някое висше училище бъде викано на разговори за обединяване, да ми се обади, за да водим тези разговори заедно, а не всяко ВУ поотделно“.
Планът
Висшите училища в България са 52. От тях 38 са държавни. Останалите са частни и те не са включени в плана. По информация на OFFNews той предвижда намаляване на броя на държавните ВУ от 38 на 16. Този план на този етап не е разписан черно на бяло. Според източник на OFFNews се запазва самостоятелността на:
– Софийския университет;
– Пловдивския университет;
– Шуменския университет;
– Тракийския университет в Стара Загора;
– Югозападния университет в Благоевград;
– Великотърновския университет;
– Аграрния университет в Пловдив;
– Военната академия „Г. С. Раковски“ в София;
– Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ във Варна;
– Националния военен университет във Велико Търново;
– Академията на МВР;
– Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.
Оттам нататък се предвижда създаването на следните мегаструктури:
– национален технически университет, който включва сегашните технически университет в София, Варна, Габрово и Русенския университет.
– единен икономически университет, който да включва УНСС, Икономически университет – Варна и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов;
– единен политехнически университет, който да включва: Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Минно-геоложкия университет (МГУ), Лесотехническия университет (ЛТУ), Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето училище по телекомуникации и пощи в София;
– университет по изкуствата, под чиято „шапка“ да са НАТФИЗ, Националната музикална академия, Националната художествена академия, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Националната спортна академия;
– медицински университет, който да обедини сегашните четири в София, Пловдив, Плевен и Варна.
Отговорите на МОН
В отговорите си до OFFNews от МОН не споделят никакви подробности за преструктурирането. Те пишат, че „в момента в МОН се работи по изчистване на концепцията за преструктуриране на висшите училища с цел повишаването на качеството на висшето образование“.
Министерството потвърждава, че „концепцията ще бъде представена пред Съвета на ректорите на неговото заседание в края на февруари“. Оттам уверяват, че „това ще е началото на по-широка дискусия“.
По закон обединяване на университети може да се случи единствено доброволно, по волята на самите академични общности. Законът за висшето образование изисква да има решение на Общите събрания на съответните висши училища. Общото събрание включва преподаватели, студенти и администрация. Ако министърът иска да наложи подобно окрупняване против волята им, или трябва да наруши закона, или той да бъде променен и да позволи подобна намеса. Затова попитахме МОН планират ли да внесат нов законопроект за изменението му (в момента Народното събрание разглежда изменения в ЗВО, внесени от Министерския съвет, но те касаят други текстове.).
„МОН ще внесе законопроект за изменение и допълнение на ЗВО след необходимото обсъждане с всички заинтересовани страни, вкл. с коалиционните партньори и Съвета на ректорите“, отговориха от министерството. Поинтересувахме се дали в евентуалния бъдещ законопроект ще бъдат формулирани текстове, които да дадат яснота относно виждането на МОН за осъществяване на процеса по преобразуване и консолидация в системата на висшите училища в България. „Това ще бъде цялостен пакет от предложения за промени в ЗВО, свързани с реализиране на Стратегията за развитие на висшето образование. В хода на подготовката на тези предложения те ще се обсъдят с всички заинтересовани страни“, отговарят оттам.
Попитахме поддържа ли МОН заложената в Стратегията за развитие на висшето образование идея, че обединяването на висшите училища и научните организации ще става единствено на доброволен принцип чрез създаване на консорциуми за висше образование без загуба на тяхната правосубектност. Отговорът на МОН не е особено конкретен: „Ще се следват заложените в Стратегията дейности и ще се обсъди с всички заинтересовани страни как те да се изпълнят със съдържание“.
На въпрос има ли разработен стратегически анализ относно евентуалните бъдещи ползи от окрупняване на системата на висшите училища в България отговорът е уклончив: „Има редица анализи, правени през годините, които показват, че би имало полза от обединяване на висшите училища под различни форми. Именно въз основа на тези анализи тази възможност е залегнала в Стратегията за развитие на висшето образование“.
ПОЗИЦИЯ
Министерството на образованието и науката (МОН) обмисля варианти за обединяване на някои висши училища под различни форми в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование и с цел повишаване на качеството, потвърждават от МОН. съобщиха от МОН. Оттам обаче твърдят, че информацията на OFFnews не е точна. „Обсъжданите варианти нямат нищо общо с тиражираната в медиите информация за създаване на мегаструктури и намаляване на държавните висши училища от 38 на 16. Официалната позиция на МОН ще бъде представена пред Съвета на ректорите на 22 февруари т.г.“, изтъкват от ведомството на Николай Денков. 

Актуално Свищов припомня:
На 1-ви септември 1912 година Димитър Апостолов Ценов – родолюбив българин и възрожденец, виден търговец, акционер и предприемач, завещава на родния си град Свищов цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 милиона златни лева. Дарението на Димитър Ценов е най-голямото индивидуално и второто по големина за развитие на българското висше образование, след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви (6 млн. зл. лева) за Софийския университет.
Голямото си състояние, което е натрупал, Димитър Ценов дарява за откриване и поддържане на висше търговско училище в родния Свищов. В писмото си до кмета на града, Ценов пише: „Аз имах една мечта – да направя нещо за родния си град, в който захванах своето търговско поприще, и за българина, комуто изглежда предстои още много културна борба, додето ще може да постигне своята справедлива национална и човешка кауза”.
Димитър Ценов собственоръчно пред свидетели подписва своето завещание и обявява своята воля: „Оставям и назначавам за свой универсален наследник Българската държава, в лицето на господин Министъра на народното просвещение. … Нареждам моето имущество, в неговата цялост, да послужи за образуването на един фонд, носещ на вечни времена моето име „Димитър А. Ценов”… От чистия приход (на фонда) 10% да се капитализират и прибавят ежегодно и редовно – вечно, към капитала на фонда. … Щом чистият доход от фонда достигне 300 хиляди златни лева годишно, веднага да се основе и издържа от чистия доход едно висше търговско училище в Свищов. … Дисциплините, които ще се преподават трябва да обхващат търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело и др….”.
В завещанието на Ценов е даден задължителен пример за съграждане на училище по подобие на берлинското Ханделсхохшуле с напълно самостоятелен статут, което никога и при никакви обстоятелства „не бива да се смесва или слива с никое друго с държавни или с частни средства създадено учебно заведение”.
Дарителят надживява акта на завещанието си с цели 20 години. Живял целенасочено и почтено, Димитър Ценов скромно се оттегля в усамотение. Последните си години преживява в болница на Червения кръст, за да не накърни отделените средства за училището. Умира през 1932 г. и е погребан в двора на манастира „Св. Св. Петър и Павел” в Свищов.

Позицията на ректора на СА „Димитър Апостолов Ценов“
Шокирана съм от идеята за сливането на СА „Димитър Апостолов Ценов“ с УНСС и Икономическия университет – Варна. Това заяви пред Актуално Свищов проф. д-р Марияна Божинова, ректор на свищовската Алма матер. За идеята е научила днес сутринта след публикацията на OFFNews. „Вчера до 18 часа по време на работната ни среща с академик Николай Денков, министър на образованието нямаше и намек за подобна идея“, заяви ректорът. ВЧЕРАШНАТА среща е по инициатива на свищовския ректор и на нея е обсъден бюджета на Висшето училище и проблема със състоянието на Факултетския корпус.
По сега действащото законодателство сливане на висши училища може да стане единствено чрез решение на Общото събрание на съответния вуз, коментира още проф. Божинова. Ако държавата реши да прави подобни промени то Народното събрание трябва да промени закона, допълни ректорът. Проф. Божинова смята, че това е „опипване на почвата“ – подобно сливане на университети няма да реши проблеми. Освен това ще доведе до обезличаване на дипломите на съответните университети – едно е познатата диплома на СА или УНСС или „безличната диплома от Единен икономически университет“, посочи още ректорът. Тя припомни, че Академията в Свищов е създадена преди 85 години след дарителски акт на своя патрон.
До момента съм разговаряла с 15 от колегите от цялата страна, които също са силно учудени от идеята, допълни проф. Божинова. Тя потвърди, че на 22 февруари в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заседание на Съвета на ректорите и очаква тогава евентуално да бъде представена повече информация за идеята на МОН.