Пред свищовската общественост бяха представени дейностите по реализиране на проекта за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк за над 40 млн. лева.

На 11 септември в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ Община Свищов представи пред свищовската общественост проекта за развитие на Дунавски индустриален технологичен парк. Участие в представянето на дейностите по проекта взеха кметът на Свищов Генчо Генчев и част от екипа по разработването му, в лицето на проф. д-р инж. Фантина Рангелова преподавател към Строителния факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Ивайло Асенов, експерт по европейски политики и инж. Бойко Милев, представител на ТЕХПАРК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

Целта на срещата бе да запознае широката общественост с приключилите до момента дейности, свързани с подготовката на стратегически документи, осъществени партньорства, реализирани процедури, както и предстоящите планове по изграждането на индустриалната зона до самото ѝ финализиране. Представена бе 3Д визуализация на Индустриалния парк, разработена от международен екип – български и турски специалисти, лидери в проектирането и изграждането на подобни проекти.

Кметът на Свищов Генчо Генчев даде старт на проведената среща като разказа за нелекия път, който той и сформираният от него екип са извървяли за реализирането на този жизненоважен проект, касаещ бъдещото икономическо развитие на Свищов и региона.

„Още през първите 4 години на нашето управление осъзнахме, че град Свищов има нужда именно от икономическо развитие. Постоянно говорим за разкриване на нови работни места и разкриване на предприятия, които да ги осигуряват. Поради тази причина Община Свищов ясно заяви амбицията си за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк още през далечната 2018 годна, когато взехме първото решение за създаването на една такава зона.
През 2015 година ние настояхме пред Министерство на отбраната да ни бъдат предоставени за управление и стопанисване старите имоти на бившите казарми в Свищов. В града това е единствената възможност с територия над 300 дка, която може по един или друг начин да бъде развита като индустриална зона за привличане на инвеститори. Всички това искахме и мисля, че вече сме на финалната права. Тогава ние не си давахме сметка, че в далечната 2023 година ще дойде моментът, когато наистина Европа и българската страна ще предоставят условия, при които българските общини да кандидатстват именно за изграждане на индустриални зони. Въпреки това, водени от желанието си за развитие на нашата община, ние още 2018 година започнахме този дълъг и нелек процес по преобразуването на съответните имоти. Благодарение на работата на цялата администрация и най-вече на Общински съвет – Свищов, и онези общински съветници, които подкрепиха първото решение през 2018 година – започнахме процедурата по преобразуване на имотите в частна общинска собственост. За изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк Свищов са взети близо 108 решения на ОбС – Свищов. По-голяма част от групата на БСП, ДПС, ГЕРБ и част от общинските съветници на други групи подкрепиха тези решения. Друга, немалка част от общинските съветници се противопоставяха на тях, но въпреки това разумът надделя и все пак успяхме да поемем в тази посока и да извървим тези стъпки. Сега сме на крачка от финала и на 1 ноември предстои да входираме нашето проектно предложение по Плана за възстановяване и устойчивост, с което Община Свищов има реалният шанс да получи близо 40 милиона лева без ДДС, за изграждането на своята Индустриална зона.
Защо сме уверени, че това ще се случи? Защото държавата застава зад този мега проект на Община Свищов. Държавата е поела ангажимент и с Общината вървят заедно по различните тежки процедури, които трябваше да извървим, относно статута на бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк.
Ето и примери:МРРБ в края на миналата година предостави средство в размер 1.6 млн. лв. на Община Свищов за бързи проектни геоложки проучвания на терени в цялата зона на бившите казарми. В момента са изготвени всички необходими доклади от „Геозащита Плевен“ ЕООД и са предоставени на фирмата, която изготвя идейния проект на Индустриалната зона. Много пъти умишлено се насаждаше в обществото, че на този терен не може да се случи абсолютно нищо, тъй като било свлачище и т.н. Именно за това, Държавата направи своите проучвания и експертните становища са на разположение на фирмата-консултант, която изработва идейния проект, и която определи точките и местата, където ще бъде бъдещото застрояване. Там където има свлачищен район, фирмата е позиционирала мястото за обществено ползване, което няма да натоварва зоната и да създава условия за активизирането му. Още повече, че той съвпада с пряк достъп и излаз на р. Дунав, от какъвто град Свищов и неговите жители имат нужда.
На финалната права Държавата предстои да сключи споразумения с Община Свищов, чрез държавните учреждения – Агенция пътна инфраструктура, Булгартрансгаз, ЕСКО и ВиК, които ще осигурят пътната връзка, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и ВиК инфраструктура с канализационните отклонения.
Във връзка със спекулациите, че ще се злоупотреби с парите за изграждане на зоната, Ви информирам, че по програмата и Плана за възстановяване и устойчивост е уточнено, че всички важни инфраструктурни обекта трябва да бъдат изградени от държавните предприятия, а именно – Единният енергиен оператор ЕСКО, ще изгради ел. връзката; Булгартрансгаз, ще захранва с газ зоната; ВиК захранва и изгражда цялата инфраструктура на територията на парка; и АПИ ще изгради кръговите кръстовища на улица „33-ти Свищовски полк“, които ще бъдат вход и изход на зоната. Община Свищов, с решение на ОбС – Свищов, изработи технологични проекти за кръговите кръстовища, след което, отново с решение на Общински съвет, упълномощи Общината да ги дари на АПИ, която със собствени сили и средства ще извърши цялостната реконструкция на тези кръгови кръстовища. Едното кръстовище се намира до бензиностанция Петрол, а другото се намира по пътя за ж.к. „Младост“. След направен анализ и оглед на цялото трасе около Дунавския индустриален технологичен парк, /от Пристанището до връзката със село Вардим/ АПИ установи, че трябва да бъде реконструиран този път, защото е много важно индустриалните зони да имат добра транспортна свързаност. Затова, заедно с изграждането на двете кръгови кръстовища, ще бъде рехабилитирана цялата улица „33-ти Свищовски полк“, от границите с община Белене и село Ореш.
Също така искам да ви уверя, че екипът от експерти по изграждане на Индустриалната зона, през изминалата седмица договори изграждането на скоростната отсечка до бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново. За инвеститорите е много важна бързата свързаност и транспортните коридори, които да се осигурят логистиката на производството им в Индустриалната зона. Не само, че осигурихме това да се случи, но и от Министерството на транспорта, министърът подписа писмо, с което четири лентовият път ще стане обект от национално значение, за да може успоредно с изграждането на пътя Русе – Велико Търново, да започне изграждането и на бързата отсечка от Свищов до автомагистралата. През октомври месец, 2023 година ще бъде отворена процедурата за хидрогеоложкото проучване, от къде точно ще мине този четири лентов път.
Всичко това, което споделих, са усилия и изключително много работа на общинското ръководство, както и лично мой принос, с настояване пред Държавата това нещо да се случи, защото всички хора в тази зала и извън нея – жителите на Свищов настоявахте тези неща да ги има. На финална сме и аз съм уверен, че Свищов след недълъг период от време ще има и скоростната си отсечка и ще изгради своята Индустриална зона.
С радост мога да споделя, че вече има интерес от страна на инвеститори, които желаят да инвестират в зоната, а това е и едно от условията на Програмата – да има проявен инвеститорски интерес, с което наистина да се покаже, че Индустриалната зона е устойчива. Преди повече от 6 месеца, с управителя на МБАЛ – Свищов Илиян Венков посетихме Турция, където имахме възможността да се запознаем с дейността на шест Индустриални зони и видяхме как трябва да изглежда една индустриална зона, как да отговаря на всички изисквания и най-вече на изискванията на бъдещите инвеститори, които искат: сигурност за инвестицията си; да няма корупция; да имат транспортна свързаност; да имат сигурна работна ръка, за което също сме намерили подхода и начина чрез интегрираните стратегии за развитие. Дунавският индустриален технологичен парк ще даде тази добавена стойност на нашия град, която ще допринесе Свищов наистина да се превърне в един притегателен център за бъдещи инвеститори”, заяви в експозето си кметът Генчев.

Експертите, които присъстваха на представянето на проекта подчертаха, че очакваните приходи за общината от продажба на терени в Индустриалната зона са около 10 млн. евро, очакваните заплати за работещите там след 3 години са около 2 хил. евро, ползите за местния бизнес ще са близостта с международните компании, които ще се настанят там и ще се възползват с ресурсите на местните производители и експерти. Това ще наложи също и привличането на високо квалифицирани кадри, за което ще се работи съвместно със Свищовската академия, Русенския и Великотърновския университети, и съседните общини.

Изграждането на тази сложна и мащабна инфраструктура по всички изисквания, ще създаде благоприятни условия за инвеститорите – местни и чужди, които ще имат подкрепата на Общината и гаранциите на Държавата за техните инвестиции. Благодарение на предварително изградените връзки и инфраструктура до кота нула, ще бъде възможно бързото издаване на разрешителните за строеж и със съдействието на администрацията ще се допринесе за своевременното реализиране на производствения процес.

На продължилата над 2 часа среща бе уточнено, че околовръстният път ще бъде изграден в северната част на зоната, като ще напусне границите на града без тежкият трафик да минава през вътрешността на града. Относно темата за изграждането на така желания от всички Дунав мост при Свищов, кметът подчерта, че в проекта е заложено извеждането на трафика от зоната да става в близост до точката определена от държавата за евентуално изграждане на моста, за да може да има директна връзка между Индустриалната зона, околовръстния път, скоростната отсечка към магистралата и бъдещия Дунав мост. Той увери, че при идейното проектиране са прецизирани най-добрите възможности, които са съобразени с всички онези институции, които са пряко ангажирани с изграждането на Индустриалния парк. Той също подчерта, че приоритет за изграждане на такива зони е даден на Северна България, а Община Свищов е най-добре подготвената община, която има готовност да подаде на 1 ноември своето проектно предложение за изграждане на Индустриалната си зона. Очакваните средства за реализиране на проекта са в размер на 40 млн. лв., които няма да са достатъчни, но Общината е предвидила няколко допълнителни финансови инструмента както: Планът за интегрирано градско развитие, Интегрираните териториални стратегии, Българската банка за развитие и др. като ще се търси целево финансиране, за развитие на Индустриалната зона. Дунавският парк ще разполага с обществена зона, с различни обекти за жителите на Свищов и неговите гости, и с 22 парцела за бъдещите инвеститори.