13 заявления от родители на украински деца-бежанци постъпиха днес за записване в свищовско училище. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на община Свищов. Началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново, инж. Розалия Личева посети днес Свищов във връзка с организацията за постъпване на украинските деца в българските училища и детски градини на територията на общината. Заедно с началника на отдел „Образование“ към община Свищов Румяна Кузева и Десислава Сърбова, ст. експерт „Организация на средното образование“ към РУО, консултираха украинските родители във връзка с приема на заявления за постъпване на децата им в образователната ни система. Инж. Розалия Личева поясни, че насочването към конкретно училище и конкретна детска градина, се осъществява след издадена от нея заповед, а след насочване на детето в учебното заведение, с него ще се провежда събеседване, след което ще бъде разпределено в коя група в детската градина или в кой клас в училище ще бъде записано.
За записване на учениците в българската образователна система е необходимо представяне на регистрационна карта за международна или за временна закрила с личен номер на чужденеца и медицински документ, че детето е клинично здраво. При насочването към конкретната детска градина и училище се отчита мястото, в което живеят гражданите на Украйна, а също профила на детето и какво е учило до този момент.
Всички заинтересовани родители получиха информационни брошури и експертна консултация, като им бе отговорено на конкретни въпроси, свързани с механизма за прием. Те бяха уведомени, че заявления за включване на техните деца в учебния процес могат да подадат на място в Регионалното управление на образованието или по електронен път. На интернет страницата на всяко едно Регионално управление на образованието е наличен образец на Заявлението и е посочен електронния адрес, на който може да бъде изпратено.
По време на срещата днес, интерес проявиха десетки родители и бяха подадени 13 броя заявления. До вчера заявленията бяха 50.