Привлекателната красота на главната ни улица блика предимно от виенските къщи на заможните свищовци, построени непосредствено след Освобождението. Задъхано забързани в своето ежедневие, съгражданите ни едва ли спират поглед върху тези красиви, елегантни, богато орнаментирани сгради – повей от други времена, от други мечти и стремежи. Кой и кога ги е построил, каква е тяхната историческа и архитектурна значимост? Не всичко за тях ни е известно днес – пропуснали сме много години, но все пак можем да се докоснем то тяхната история.
Европейското строителство в Свищов се заражда непосредствено след Освобождението. Проявява се силно изразен стремеж новите сгради да бъдат в съзвучие с архитектурните постижения на цивилизования свят – в съответствие с традициите на християнската култура.
Новото строителство в Свищов през този период в значителна степен еклектично съчетава разнообразни архитектурни стилове.
Най-внушителни от частните домове са красивите, елегантни, с богати орнаменти по фасадите, сгради на Новоградлиеви и Златанови.
Из „Свищов. Културно-исторически забележителности“
Радко РАДКОВ
Пети ДОНЕВСКИ