В село Ореш бе даден старт на спешен авариен ремонт на стойност 354 хиляди лева. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Проектът включва изпълнение на строително-монтажни работи за укрепване на улица „Главна”, която е сериозно засегната от свлачищни процеси, които възпрепятстват нормалното движение по пътя и застрашават безопасността на жителите в населеното място. Проблемният терен се намира на улица „Главна“, която преминава през цялото село и е част от общински път. Тя е главна пътна артерия и вход за достъп до селото, и се явява и десен бряг на „Орешко дере“. За целта на проекта ще бъдат извършени дейности по овладяване на авариралия десен бряг на дерето, като се изгради укрепителна стена. Средствата за строително-монтажните работи са осигурени от държавния бюджет за реализиране на Инвестиционната програма на община Свищов.

За авариралия десен бряг на „Орешко дере” са предвидени няколко мероприятия, целящи да възстановят надеждната експлоатация на дерето и пътя, като изграждане на подпорна стена, укрепване ската на дерето с габиони и ново бетонно корито под съществуващо съоръжение. Преди това ще се направи почистване на дерето и прилежащите му откоси от отпадъци и растителност; ще се извърши механизирани и ръчен изкоп за оформяне на профила и ще се направи кофраж за полагане на бетон и подложен бетон за подпорни стени и корито. Няма да бъде пропусната и направата на битумна хидроизолация.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности по договора е 6 месеца.