Ученици от СУ „Н. Катранов“ представиха културните ни традиции на международна онлайн среща, съобщи за Актуално Свищов Христина Борисова, заместник-директор на гимназията.
От 18 до 21 октомври 2021 година СУ „Николай Катранов“ бе домакин на международна онлайн среща по проект „Да споделим нашето културно наследство“, финансиран по програма „Еразъм+“.
Координатор на пректните дейности в училището е Оля Михова, старши учител по английски език, а партньори на свищовското училище са образователни инститиуции от Полша, Испания, Италия, Румъния и Турция.
В рамките на събитието партньорите имаха за задача да споделят видеоматериали, представящи традиционни ястия, танци и песни. В дейностите от страна на СУ „Николай Катранов“ се влючиха ученици от седми, десети, единайсти и дванайсти клас, и учителите Невелина Илиева, Валентина Христова и Палома Тодорова.
Сред основните цели на проекта е опознаването на традиционните култури на страните, които участват, както и популяризиране на обекти с изключително значение за човечеството, включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
Дейностите по проекта ще продължат до края на август 2022 година.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.