В първия учебен ден работодатели се срещнаха с ученици от СПГ „Алеко Константинов“, съобщиха от пресцентъра на Общината.

След тържественото откриване на първия учебен ден единадесетокласниците, обучаващи се в дуална форма в професионалната гимназия, разговаряха с работодателите, при които ще се обучават през учебната 2023-2024 година в реална работна среда. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) включва: 2 дни практическо обучение в реална работна среда и 3 дни обучение в училище. Дуалното обучение осигурява по-добри възможности за реализация на пазара на труда, защото дава специална професионална подготовка на учениците. Предимствата на това обучение са възможността учениците да получат практически знания в реална среда, дисциплина, трудови навици и реален поглед към сферата, към която са се насочили професионално, умения за работа в екип, спазване на крайни срокове, самостоятелност, концентрация и др.

На срещата работодателите уточниха, че са получили вече разрешения от Инспекцията по труда и са подготвили необходимите документи /трудови договори, длъжностни характеристики, уведомления/, за да започнат учениците работа във фирмите. Обсъди се и изискването за облеклото и за външния вид на учениците при явяване на работа. Към задължителната документация на учениците е и дневник с обозначените теми, изготвени от учителите методици Тони Вързалов, Николай Любенов, инж. Анатолий Парашкевов и определения наставник от фирмата, съгласувано с управителя на фирмата.

Учениците ни ще проведат своето обучение на реално работно място в следните фирми: „Свилоза транспорт“ АД, „Джи Ви Кей Трейд“ ЕООД, „Феникс-2“ ООД, „Банков Ауто“ ООД, „Автотранс“ ЕООД, „Гранат Ауто – Цанков“ ЕООД, „Ексел“ ООД – за професия „Техник по автотранспортна техника“, „Фаво“ АД, „Мебели Теди – 95“ ЕООД – за професия „Техник-технолог в дървообработването“ и „Свилоцел“ ЕАД за професия „Електромонтьор“.

От СПГ „Алеко Константинов“ благодариха на фирмите, подкрепили идеята да се провежда дуално обучение, и са отворена за нови партньорства. От училището пожелават на младите си възпитаници една успешна учебна година и нека новите възможности, които ще им представят реалните работни места да ги направят конкурентноспособни на пазара на труда.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.