Шестима ученици от Търговската гимназия ще бъдат стипендианти на Фондация „Ангели от Лим“ за текущата учебна година, съобщиха от най-старата българска икономическа гимназия. По предложение на училището и с одобрението на Управителния съвет на Фондацията на младите хора ще бъде предоставена сумата от по 30 лв., която ще се изплаща в продължение на 9 месеца.
„Ангели от Лим“ е организация, посветила дейността си на обществото, децата, опазването на тяхното здраве и подпомагането им за справяне с различни екстремни ситуации в живота.
Учениците от Търговската гимназия, останали с един родител поради различни трагични обстоятелства, ще бъдат подкрепени финансово от Фондацията, на която благодарим за щедрия жест, коментираха от ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.