Три бели щъркела, защитен вид, на територията на община Свищов спасиха през изминалия месец юни от Българското дружество за защита на птиците, научи Актуално Свищов.
Последният случай е от преди ден, когато на „зеления телефон“ на РИОСВ-Велико Търново е получен сигнал от гражданин за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който е в опасност. Птицата правила опити да се освободи от оплетения в единия крак сезал в гнездо на електрически стълб край главната улица на великотърновското село Ресен.
Със съдействието на служители от „Електроразпределение Север“ АД е спряно подаването на ток към електрическия стълб и с вишка е достигнато до гнездото. Младият щъркел е освободен, но поради многократните опити за полет и врязването на връвта около стъпалото, е настъпила деформация и отток на крака.
Птицата е свалена от гнездото и е изпратена за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
Белият щъркел е вид, защитен по Закона за биологичното разнообразие и попадащ в категорията уязвим вид. Неговата популация все още е многочислена и стабилна, но с неблагоприятни перспективи в бъдеще.
През юни в РИОСВ са постъпили четири сигнала за бедстващи щъркели – със счупен крак или счупено крило. Благодарение на жители на свищовските села Александрово, Царевец и Вардим и на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, птиците са спасени и изпратени за лечение в Стара Загора. Експерти на инспекцията са се отзовали и на сигнали за ранени птици от видовете Сива чапла, Обикновена кукумявка и Бухал, които също са транспортирани в спасителния център.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.