Три международни групи излизат на сцената на Международен фестивал „Фолклорен извор” в село Царевец, съобщиха от пресцентъра на Общината.
И тази година Десетото издание на МФФ „Фолклорен извор“ ще премине с участието на чуждестранни групи. По линия на ЦИОФФ – Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, на който фестивала е пълноправен член се очакват представителни ансамбли от Грузия и Мексико. Освен тях в тазгодишното издание ще вземе участие и Ensemble Florile Teleormanului от Румъния, който е партньор по проекта „Традиция и танци – мост над река Дунав“. Едно от първите изпълнения в рамките на фестивала ще бъде именно на румънските гости, по време на церемонията по откриване на 3 август, в обновения летен театър на с. Царевец. Освен, че ще вземе участие във фестивала, по време на своето пребиваване у нас румънската група ще реализира и други дейности в изпълнение на трансграничното партньорство между общините Свищов и Телеорман. Част от тези дейности включват изучаване на българските традиции, песни, танци, кухня и др. Визитата ще бъде върната през септември, когато свищовски фолклорни групи ще посетят фестивала, организиран от румънските партньори. Тогава българските представители ще имат възможността да научат повече за културата и обичаите на румънското население и да представят на тяхната публика българския фолклор.
Проектът „Традиция и танци – мост над река Дунав“ се реализира по програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020“.
От Общината обещават повече информация и за другите международни групи в следващите дни.