Три постоянни комисии към ОбС-Свищов провеждат заседания днес, съобщават от канцеларията на местния парламент.
От 13:30 часа в стая 13 на Общината е сбирката на членовете от ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”. На същото място, но час по-късно, се събират старейшините от ПК по “Образование, култура и вероизповедания”. 30 минути по-късно, в 15 часа, отново в стаята с фатален номер е заседанието на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”.
Редовното заседание на градските нотабили от ОбС е насрочено за 28 юли.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.