Свищовския археолог д-р Марин Маринов, уредник на отдел „Археология” при ИМ-Свищов откри кой е извършил взривяването на крепостта Калето през 1810 година – времето на 9-та Руско-турска война, видя Актуално Свищов.
Любопитната информация се съдържа на огромен дялан камък. На него са открити латински букви и годината 1810. Нашенския Индиана Джоунс смята, че буквите са инициалите на френския сапьор, който е заложил адската машина за събарянето на две от стените на крепостта…
Иначе е завършено проучването на северната част от укрепената площ на Калето. „Изяснено е съоръжението – останките, които намерихме в северозападния ъгъл. Не е таен изход, но е също толкова интересно. Аз лично не съм виждал запазен зимник или запазена изба от епохата на късното Средновековие. Интересен момент е нейната частична дървена облицовка – греди и парчета от нея открихме при проучванията. А дори сега на един от зидовете и сега може да се види запазената дървена облицовка”, коментира другата новина от сезона д-р Марин Маринов.
Както и при другите години са открити много фрагменти от битова керамика, както от трапезна, кухненска така и от по-луксозна, т. нар. графитокерамика, която е характерна за епохата на Второто Българско царство. Открити са и монети от 13-14 век, но все още не са почистени от реставратор. „С тазгодишните разкопки изчерпахме пласта от епохата на Второто Българско царство. Вече може да се каже с голяма доза увереност, че крепостта е от първата половина на 13 век. Няма писмени исторически данни точно от коя година съществува, но от находките може да се заключи, че е преживяла набезите на татарите от 40-те години на 13 век т.е. съществувала е преди това и може би е строена по времето на цар Иван Александър II.
Културните пластове са проучени, изяснена е стратиграфията на обекта, която е много интересна. Проследяват се два пласта от опожарявания – едното е при татарските нашествия, а второто съвпада с падането на Търновското царство на Иван Шишман.
При 9-та Руско-турска война руското военно командване стига до идеята до взривяването на крепостта. Миналата година е установено как е станало това – заложени са били артилерийски снаряди, техни останки са открити при разкриването на западната крепостна стена. Целта не е била унищожаване на цялата крепост, а само събарянето на западната и южната стени. Доказателство за това са откритите огромни каменни блокове от подовете на помещения – огромно количество обработени камъни.
Приключването на археологическите проучвания са един етап от цялостната социализация на обекта и превръщането му в туристически обект. По този начин д-р Марин Маринов, отговори какво става оттук насетне с Калето. Община Свищов е кандидатствала с проект за цялостното облагородяване на парка. Начинанието включва частична реставрация на крепостта освен парковото пространство, посочи още Маринов. По думите му е реална възможността една крепост позната само на специалисти Калето да се превърне в един от водещите туристически обекти от късното Средновековие.


 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.