През ноември съвместен екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД (ЕРМ Запад ЕАД) успешно постави 50 броя изкуствени гнездилки (къщички) за гнездене на синявицата. Това съобщиха от БЗДП.
Синявицата е защитен вид, който гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и в кухини на бетонни електрически стълбове. Популацията на тази обагрена в синьо птица започва да претърпява драстичен спад през 50-те години на XX век. Употребата на пестициди в селското стопанство е основната причина за това.
Съвместният екип на БДЗП и ЕРМ Запад ЕАД постави общо 50 къщички за синявици по електрически бетонни стълбове, намиращи се в подходящи местообитания в защитените зони „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Обнова“, „Деветашко плато“ и „Студенец“. Това са едни от най-важните гнездови райони за този атрактивен вид в България. До края на годината предстои да се поставят и още 27 изкуствени гнездилки за червенонога (вечерна) ветрушка,  с което и техният брой ще стане 50.
Тези дейности се извършват в рамките на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“, финансиран по програма LIFE на ЕС.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.