Министърът на иновациите и растежа, Милена Стойчева и изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ), Мила Ненова връчиха сертификат клас А на „Свилоза – ЗИК“ АД за инвестиционен проект „Инсталация за производство на микрокристална целулоза“. Това съобщиха от Българска агенция за инвестиции.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на изцяло нова инсталация за производство на микрокристална целулоза. Размерът на инвестицията възлиза на 25 670 000 лв. и се очаква разкриването на 40 нови работни места.

„Целенасочено повече от 20 години инвестираме в зелена енергия и кръгова икономика. С този проект ще затворим цикъла на производството от суровина до краен продукт“, коментира собственикът Красимир Дачев. Той подчерта, че предприятието следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските им позиции на Балканите и в Европа в този сектор.

Микрокристалната целулоза се използва като пълнеж при производството на козметични продукти, лекарства, керамични изделия и е консервант Е-460, който намира приложение в хранително-вкусовата промишленост при производството на тестени и сладкарски изделия, сосове и нискокалорични млечни продукти. Във фармакологията се използва при приготвянето на самозалепващи се стоматологични материали и козметични продукти. В химичната промишленост намира приложение за получаването на керамика, сорбенти, каучук и полиуретан, термоустойчиви битумни покрития.

„Свилоза-ЗИК“ АД е част от групата на „Свилоцел” ЕАД, и е единственият производител на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея в България. Компанията има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. „Свилоза -ЗИК“ АД е експортно ориентирана, като компанията изнася близо 85% от произвежданата сулфатна целулоза. Основни чуждестранни пазари са Турция, Гърция, Германия, Италия, Сърбия, Румъния, Египет.