„Свилоза“, най-големият работодател в община Свищов в края на годината, след инвестиция в размер на 35 милиона лева, става напълно независима от Националната електрическа компания. Това става възможно след като бъде изградена новата ТЕЦ и втори фотоволтаичен парк. По този начин за пореден път слогана на фирмата „В съзвучие с природата“ ще бъде не просто словосъчетание…
До края на годината на 25 декара на територията на свищовското предприятие ще заработи ТЕЦ. 35 милиона е стойността на инвестицията и благодарение на нея става възможно използването на 100% от отпадъчната биомаса при производството на целулоза. В момента се използват около 45-50%. Очаква се да заработи и изграждането на нов фотоволтаичен парк, който със съществуващия, произведената енергия да задоволи напълно „Свилоза“ и освен това да може да продава еленергия и на пазара…
„Последните няколко години са изключително трудни, но не поради състоянието и случващото се на работната площадка, а заради външни фактори. Свидетели сме на много промени в заобикалящата ни среда – през втората половина на 2021 година драстично започнаха да нарастват цените на енергоносители, горива, химикали и дървесина“, това коментира пред Актуално Свищов инж. Михаил Колчев, изпълнителен директор на „Свилоза“.
Най-големият проблем е снабдяването с дървесина – през миналата година се случи нещо, което не бе ставало от три години – в края на годината завода престоя 45 дни поради липса на суровина, припомни инж. Колчев. Освен ограниченията, налагани за дърводобива в нашите гори и промените в законодателството причина затова е и липсата на… кадри. Най-сериозният проблем в дърводобива е, че няма хора, липсва работна ръка, коментира шефът на „Свилоза“. Въпреки предстоя в края на годината за месец и половина предприятието, приключва с печалба в порядъка на 8,5 – 9 милиона, което е доста по-малко при нормална икономическа среда…
Друга трудност пред фирмата е пандемията. „Не толкова липсата на хора и висока заболеваемост, а поради нарушаване връзките, доставката на суровини и материали. Този ритъм на връзки и баланс бе нарушен и в България и в другите европейски страни, целия свят“, коментира инж. Колчев.
Санкциите върху Русия, които бяха наложени в последните дни заради войната в Украйна няма да окажат влияние на „Свилоза“. „Не търгуваме с този регион от света – Русия. Ползваме единствено някои резервни части“, допълва инж. Колчев. Категоричен е, че ще има отражение най-малко върху ритмичността на доставки на газ, горива и най-вече върху цените.
Фирма ТЕЦЕКО е лицензиант за община Свищов и Белене за доставка на природен газ. „Фактически тръбопровода, който е задължение на фирмата, е готов от точката за присъединяване до „Свилоза“, уточнява инж. Колчев. Предстои държавно-приемателна комисия да се узакони съоръжението и въведе в експлоатация. Комисията обаче не може да се произнесе преди да бъде приет участъка, който се изгражда от „Булгартрансгаз“.
„На площадката на „Свилоза“ ползваме природен газ, доставя ни го ТЕЦЕКО, но ползваме компресиран. В момента, в който газопровода бъде въведен в нормална експлоатация ще бъде преустановено ползването на компресиран и ще ползваме газ от тръбата“, уточнява изпълнителният директор на фирмата. По този начин ще се постигнат две неща – оптимизиране на цената, защото няма да се плаща за компресиране. Второ, ще се гарантира ритмичност и сигурност на доставката. В момента при извънредни обстоятелства – снеговалеж, затваряне на пътища и подобни предприятието изпитва затруднение.
110 хиляди тона годишно е капацитета на производство годишно. Това става благодарение на реконструкцията от 2007 година.
В производството се ползва единствено широколистна дървесина от различни видове, месечно около 40 хиляди тона. В „Свилоза“ се ползват около 88% самовъзстановяващи се видове, а останалото от санитарни сечи. Ползва се дървесен вид Цер, който е самовъзстановяващ се и акация. Останлото е бук, топола, габър основно от санитарни сечи. „Ние сме част от веригата по отглеждането на българските гори. Това че не се добива тази дървесина и не достига до нашите складове означава, че се правят компромиси по отглеждане на горите. И не случайно през последните две години за първи път от 40 – 50 години се отчита, че прираста в българските гори намалява. Това не е поради изсичането на горите, а поради недоброто им отглеждане“, коментира инж. Колчев.
Попитан как актуалната в последно време тема „зелена сделка“ ще се отрази на фирмата инж. Михаил Колчев отговори: „Стремим се да подобряваме условията при които работят производствените инсталации и да се постигат изискванията, нормите и стандартите на европейското законодателство. „Свилоза“ има комплексно разрешително за производството на целулоза, отговарящо на всички изисквания на Европа.Отделно непрекъснато инвестираме и провеждаме промени в производството, което да променя въглеродния отпечатък на фирмата. По-рано варовата пещ работеше с гориво мазут, вече от шест години е реконструирана и използва природен газ, което свежда до минимум изхвърлянето на серни съединения в атмосферата. До минимум е сведено гориво в содореационния котел там се изгарят разтворите, които отпадат от целулозното производство. Цикъла по отношение използване на дървесина също е затворен. „Свилоза“ е сключила първия договор със Световната банка за изграждане на котел на биомаса, който е първият подписан договор в България и води до снижаване на въглеродни емисии. С новата инвестиция и новия котел фактически целия отпадък ще бъде обхванат при производството на целулоза и ще бъде оползотворен за пара и електроенергия. Компанията е номинирана не един път в национални конкурси за Най-зелена компания. Правим всичко възможно с всяка инвестиция, всяка година максимално да увеличаваме нашия принос за опазването на околната среда. Имаме изградени макар и малки два фотоволтаични парка, планираме още един или два с още по-голяма мощност. Очакванията са до края на месец март да се отворят европейски програми, които да финансират подобни проекти“.
Съгласно българското законодателство не можеш да продаваш енергия, ако не си задоволил собствените си нужди. Засега „Свилоза“ произвежда от порядъка на около 6 – 6,5 мегавата електроенергия. Изцяло използвана за собствени нужди. „С пускането на новия котел за биомаса и евентуално с новия фотоволтаичен парк ще може да изнасяме енергия – ще задоволим 100% потребностите, няма да купуваме енергия от НЕК и ще продаваме. В момента около 45% от нуждите от еленергия се задоволява със собствено производство, в края на годината очакванията са „Свилоза“ да е абсолютно независима от цените на енергията и фактически ще използва само собствено произведена енергия“, коментира инж. Колчев.
110 хиляди тона е годишното производство при нормално захранване със суровина. „Свилоза“ е единствен производител на този вид целулоза на Балканския полуостров, а основните пазари са съседните страни Гърция, Турция, Сърбия, Румъния, но и други страни от ЕС, както и Северна Африка – Египет, Саудитска Арабия, на моменти и Китай.
500 са работниците на „Свилоза“, а заплащането е над средната заплата за страната.
45 нови работни места ще бъдат открити с въвеждането на новата ТЕЦ. Тя се строи и ще бъде разположена на около 25 декара. В момента български и китайски работници са там – първите работят изграждат бъдещата централа, а вторите монтират съоръженията. Те са от град Ухан, Китай – именно пандемията е причина новата мощност да не е във експлоатация…
нови места инсталация. Ще бъде интегриран и няма да се назначават за контрол и поддръжка. Инж. Колчев не скрива, че един проблем е липсата на интерес от младите към работа в индустрията. По тази причина средната възраст в производството е 50 години въпреки доброто заплащане, особено в град като Свищов…
„Тук се изисква квалификация и не може след 20 или 30 дни да го пуснеш в производството и да е пълноценен и изпълнява функциите си на работното си място. Повечето места в „Свилоцел“ са с висока степен на автоматизация и изискват специфични умения и отделно познаване на химическото производство. За съжаление вече химически техникуми вече няма в България и хората, които идват тук, които не са научили в училище трябва да го научат тук, което прави срока на обучение не един месец, а поне година. През това време човек работи тук, идва на работа, но той не е пълноценен“, споделя инж. Колчев.
„Сблъсквам се с нежелание и апатия от страна на младите хора към индустрията. Преди три години минах през всички училища в Свищов. Водих разговори с ръководствата, които поеха ангажименти за отделни паралелки с профил химия, за обучение в тази материя. Каних ученици тук. Готов бях договори да сключа и стипендии да бъдат отпуснати, впоследствие и да учат задочно в химико-технологичен институт. Нямаше нито един кандидат. Какво правим – наши работници, които работят тук, имат представа от производството и процесите, който желае го подкрепяме. Имаме осем души студенти в Химико-технологичния институт в София, но това не е достатъчно – отдолу не идват нови хора“, споделя инж. Колчев.
Александър ШАБОВ