СУ “Цветан Радославов” реализира проект за 190 340 евро под надслов “Променяме се с климата”. Днес се състоя встъпителната проява по начинанието. На него присъстваха 32 участници от 13 инситуции и НПО: РИОСВ Велико Търново – Милка Асенова, Дирекция на ПП „Персина“ – Даниела Каракашева и Станислав Стефанов, директора на ДГС инж. Диляна Чоранова-Коева, БДЗП – Свищов Свилен Чешмеджиев, СА „Д.А.Ценов“ – доц. д-р Тихомир Личев и гл.ас. д-р Ивайло Костов, представители на 4 училища – директори и учители, граждани. на срещата присъства и кмета на община Свищов Генчо Генчев, който приветства участниците.
Проeктът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 – намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България.
„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа“ е девизът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021).
Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и за мерките по смегчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които могат да се предприемат.
Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, политически, икономически, екологични. Повечето от проблемите и решенията за справяне с климатичните промени имат наднационален характер и изискват и наднационални решения, но са свързани и с реални поведения на хората или общностите по места.
Затова ние – ангажираните с образованието възрастни, сме длъжни да говорим открито с учениците и да им даваме инструменти, чрез които да осмислят настоящето и да могат да взимат решения в свят с нарастващи степени на нееднозначност. По този начин се надяваме да достигнем до младите хора и да им помогнем да намерят отговори на големите въпроси, които ги вълнуват – за себе си, за отношенията с другите и света, за значимостта и влиянието на климатичните промени, как да се адаптираме, какво знаем и какво предстои да научим в ролята на бъдещи изследователи и откриватели.
УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА
„Променяме се с климата“ е партньорски проект с участието на 10 организации – 7 училища от цялата страна, 2 български и 1 норвежка нестопански организации. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.