Днес, 27.07.2023 г. на редовно заседание на Общинския съвет моите „другари“ Любомир Чавдаров, Севдан Златанов, Лиляна Димитрова, Екатерина Романова и Милен Иванов заявиха, че ме изключват от групата на общинските съветници на БСП. Решението е взето на тяхно събрание, на което аз не бях поканена.

Мотивацията за това тяхно решение е, че моите действия са провокирали напрежение сред членовете и симпатизантите на БСП в района и защото това пречи на нормалната работа на представените в ОбС съветници социалисти.
Колегите не споменават кои са тези действия и как точно аз възпрепятствам работата на съветниците. С какво аз ви попречих да си вършите работата? С това, че участвам активно в политическия живот? С това, че се включвам активно във всички предизборни кампании на БСП, а вие си подбирате? С това, че задавам въпроси на комисии и сесии на Общинския съвет, за да бъде ясно какво подкрепяме или не подкрепяме, а вие мълчите и вдигате ръка? С това, че събирах подписи за референдума, иницииран от БСП срещу джендър идеологията в образователната система, а вие не? С това че завърших Българско училище за политика, защото съм на мнение, че работата на политиците е да са подготвени когато вземат решения? Как ви попречих да работите?

Колегите от групата на БСП споделят ролята на Анелия Димитрова за развитието на социалната политика в града и че аз правя „грозни опити да унищожа качествената политика за местно развитие“ където съм наречена „недорасъл политик, който прави бездарни усилия да изгражда лична политическа кариера“.

Винаги съм гласувала „за“ всички социални политики и предложения и за всички предложения, касаещи икономическото развитие на града. Тук отново не виждам с какво попречих за реализирането на тези политики. Нека хората кажат кои от общинските съветници развиха кариерите си и израснаха в длъжност. Нека хората кажат чуваха ли нещо за БСП освен по време на предизборна кампания. Нека Анелия Димитрова да каже тя като председател на БСП Свищов включи ли се във всички предизборни кампании или само в тези, в които тя беше кандидат за народен представител! Защото аз се включих във всички! Уважаеми колеги, само ще кажа, че имам малко повече политическо образование, опит и членство в БСП от някои от вас.
Подозирам, че болката на бившия председател на БСП Анелия Димитрова, която вероятно стои в основата на тази декларация е, че с решение на НС на БСП от 20.05.2023 г. беше прекратен мандата и като председател на общинския съвет на БСП в Свищов. С което се усложниха личните и политически амбиции на редица хора.

Аз мога гордо да заявя, че при вземане на решения и гласуване в зала винаги съм се ръководила от обществения интерес, социалистическите си убеждения и морала. Никога не съм си позволявала да обиждам доскорошните ми другари. Винаги съм търсила диалог и съм приемала критика. Техните думи днес – жлъчни и обидни – към мен бяха сигнал за тяхното безсилие. Обезличаването на партийната структура не е моя заслуга.
Но борбата за връщането на БСП на социалистите те първа започва. С мен не започва и не свършва нищо.

Благодаря на колегата общински съветник от „Площад Алеко“ Ивелин Петров, който с изказване в края на сесията на ОбС ме защити и подкрепи след клеветите на моите „другари“.
В навечерието на знаковия събор на Бузлуджа, на който ще отбележим 132 години от организираното социалистическо движение у нас искам да поздравя всички социалисти и симпатизанти на лявата идея. Съборът ще се проведе под надслов „Бузлуджа за мир“. Ще се видим там!

С уважение: София Вергилова-Георгиева

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.