Собственици на вили край Свищов пропищяха от набези на апаши. Някои от вилите са разбивани последователно по няколко пъти. За ситуацията съобщи Станислав Благов, кмет на Свищов 1999 – 2015 и общински съветник в настоящия мандат на т. нар. ОбС-Свищов. Това стана по време на точката „въпроси към кмета и отговори”, чу Актуално Свищов.
Кметът Благов съобщи, че собственици на вилни имоти над ДГ „Слънчо” са му поставили проблема в качеството му на съветник. Техните вили са били разбивани няколко пъти последователно от апаши по тъмна доба. Благов постави въпрос за създаване на горска стража или подобна общинска структура, която да пази имотите. Той припомни, че назад във времето е имало подобна структура – в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век.
Кметът Генчев заяви в пленарна зала, че ще вземе отношение по поставения проблем след като се запознае с него.