С над 2,1 милиона лева по Плана за възстановяване и устойчивост ремонтират читалищата в село Овча могила и село Козловец. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Официална церемония „Първа копка“ във връзка с реализирането на проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“ ще се състои на 25 юни от 09:30 часа пред сградата на читалището в Овча могила.

Проектът се изпълнява по Национален план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“, процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и е на обща стойност 2 114 369,43 лева за двете културни институции.

Проектното предложение предвижда подобряване на съществуващата материална база на две от читалищата на територията на община Свищов – НЧ „Развитие-1891“ село Козловец и НЧ „Съзнателност-1899“ село Овча Могила, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Заложените дейности включват:
• Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите;
• Основен ремонт на сградите – ремонт на покрив, подмяна на дограма, топлоизолация на стени, дейности по част електро, отоплителна и вентилационна инсталация;
• Монтаж на фотоволтаична централа за собствени нужди на читалищата;
• Изпълнение на мерки за осигуряване на достъп за хората в неравностойно положение и други дейности.

В резултат от изпълнението на проекта се предвижда да бъде реализирана значителна икономия на енергия от обновяването на сградите, облагодетелстване на работещите в нея и посещаващите библиотеките, и не на последно място модернизиране на материалната база, допринасяща за подобрена жизнена и работна среда.

Преди церемонията ще се проведе и встъпителна пресконференция по проекта в салона на читалището.