Публично обсъждане на Бюджет 2022 на община Свищов ще се проведе на 11 март. Това става ясно от публикувано съобщение на страниците на общинския вестник. Справка показва, че заповедта не е публикувана на Интернет сайта на община Свищов, което значително ограничава физическите и юридическите лица, които ще бъдат информирани за възможността да вземат отношение към проекта на бюджет. Следва да се отбележи, също така, че въпреки многократните молби и възражения в предходните години от страна на заинтересовани граждани, община Свищов отново не е публикувала параметрите и таблиците на проекта на бюджет, за който кани гражданите и организациите да направят своите искания, препоръки, коментари, възражения и становища.
Имайки предвид, че общинския бюджет е основният инструмент за реализиране на секторните политики на местно равнище, е важно, ако повече заинтересовани физически и юридически лица биха могли да внесат свои писмени становища по проекта на бюджет.
Илиян ПЛАМЕНОВ