Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2021 на община Свищо ще се проведе следващата седмица, съобщиха от Общината.
Община Свищов отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Свищов за 2021 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 27.05.2022 г. от 17.30 часа в зала №1 на Община Свищов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.