В Свищов се състоя представяне на резултатите от проект „Ефективно сътрудничество между местната власт и бизнеса при разработване на програмно ориентирани бюджети“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Начинанието се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се осъществява от Сдружение с нестопанска цел „Дунавски център за развитие“ и Стопанска камара – В. Търново.

На събитието присъстваха представителна бизнеса от град Свищов и общината, общински съветници, експерти от общинската администрация, членове на проектния екип, граждани. Срещата беше открита от Станислава Стоянова, зам.-кмет „Стопанска и финансова политика“ в община Свищов, която изтъкна важността на проекта за подобряване на взаимодействието между администрацията и бизнес организациите, представени на територията на Общината и за това какво прави местната власт, за да създаде добра бизнес среда за инвестиции и предприемачество.

Георги Стефанов, председател на СК – В. Търново представи дейността на Камарата, за участието ѝ в проекта и подчерта, че в резултат на него от Свищовска община са привлечени нови членове на работодателската организация.

Председателят на СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“ проф. д.н. Борислав Борисов представи резултатите от проекта, които включват седем аналитични доклада, три емпирични проучвания, две методики и един доклад с препоръки към общинската администрация и бизнеса за по-добро взаимодействие. Той благодари на кмета Генчо Генчев, че е дал съгласието си да се осветли дейността на Общината за целите на проекта, на ръководството на Общината за доброто сътрудничество по време на изпълнението му и на членовете на екипа, който го реализира. Срещата приключи с пожелания за успешна работа на администрацията, икономически просперитет на бизнеса, здраве и щастливи дни на гражданите на Общината.