Централната емисионна банка на България (БНБ) е официално открита на 23 май 1879 година в София от управителя й Лудвиг Карбоньор /чиновник при Министерството на финансите на Русия/.
На 1 август 1879 година за първи български управител на централната банка е назначен свищовлията Георги Желязкович (1846 – 1889), който управлява банката до 27 април 1881 година. Желязкович първоначално учи в родния си град и в Букурещ, след което завършва финансови науки в Париж. Бил е спомагателен член на Българското книжовно дружество (днешната Българска академия на науките).
Като управител на БНБ прави предложение да се открият клонове на централната банка в Свищов, Русе, Варна и Търново. Такива клонове се откриват обаче по-късно: Русе – 1884 г., Варна – 1885 г., Пловдив – 1886 г. и Търново – 1893 година, както и агенции, наричани тогава „агентури“ във Видин – 1893, Бургас – 1897, Плевен – 1905 и Свищов – 1 септември 1905 г.
По това време Свищов има 13 хиляди жители и е преминал зенита на своето стопанско развитие. В града са действали 5 частни банки, 2 парни мелници, 3 леярни, фабрика за бонбони, фабрика за сода и лимонада, дъскорезница, тенекеджийски, кожухарски и сапунджийски работилници.
Откриват се и клонове на Българска земеделска банка, Банка български кредит и Популярна банка. По-късно след национализацията на банките /1947 г./ в Свищов функционират: БНБ, Българска инвестиционна банка и създадената през 1951 година Държавна спестовна каса. От 1 януари 1968 година Българска инвестиционна банка се слива с БНБ за комплексно обслужване на стопанските организации за оборотни средства и за капитални вложения. В това състояние БНБ-Свищов съществува до създаването на множество банки, като централната запазва клонове само в няколко големи регионални центрове. Така престава да съществува и създадената преди 117 години БНБ-Свищов, в която през последните 50 години преди закриването й работят 52 служители, обслужващи парично-кредитно промишлеността, търговията, селското стопанство и услугите в Свищов и общината.
Мара ГРОЗЕВА, управляваща БНБ-Свищов 1968 – 1983г.
Радко В. РАДКОВ, бивш служител на банката