На 08 февруари 2024 г. почина проф. д-р Боян Байчев, съобщиха от ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.

Той е роден на 28 декември 1935 г. в гр. Сухиндол, където учи до завършване на гимназия. Още в ранните си ученически години проявява жив интерес към българския език и литература, а това предопределя по-късно и жизнения му път. След гимназията продължава обучението си в Учителския институт в град Варна, специалност български език и литература. В периода 1957–1960 г. намира реализацията си като учител в добруджанските села Антимово и Белица, където започват и най-ранните му наблюдения върху речта на местните жители – първата теренна работа, вършена с всеотдайност и интерес. През 1960 г. кандидатства в Софийския университет и след успешно представяне на изпитите е приет в специалност българска филология.

През годините активно се занимава с изследователска дейност в областта на филологията в сферите на българския език. Участвал в национални и международни прояви – конференции, симпозиуми, конгреси и др. Чел е лекции в Словакия, Гърция, Австрия, Норвегия, Германия. Целият му житейски и професионален път е свързан с родното място Сухиндол.

През 1967 г. старанието и усърдието на бъдещия професор са увенчани с успех и той става асистент.

През 1974 г. Боян Байчев защитава дисертация на тема Говорът на с. Голица, Поморийско (с оглед на морфологичната му система) с рецензенти проф. д-р Максим Сл. Младенов и проф. Никола Ковачев. Присъдена му е научната степен кандидат на филологическите науки (сега доктор по филология).

През 1978 г. Боян Байчев става доцент по съвременен български език след успешна защита на хабилитационния си труд Изразяване на модални отношения в глаголните системи на българския и немския език (247 с.) с рецензенти проф. д-р Хилмар Валтер и проф. д-р дфн Станьо Георгиев. В него авторът представя същността на българското преизказване, маркирането му в немски език и практиката при превода на двата езика. През 1991 г. Боян Байчев е избран за професор с хабилитационен труд на тема Езиковата ситуация в Ловешкия край, излязъл през 1996 г. под заглавие Селото, градът и езикът в Ловешкия край (Университеско издателство “ Св. Климент Охридски”.С., 794 с.), а официални рецензенти са член-кореспондент проф. Тодор Бояджиев, проф. Русин Русинов и проф. Мирослав Янакиев.

Поклон пред паметта му!

Поклонението ще се извърши на 10 февруари /събота/ 2024 г. в Ритуалната зала на гробищен парк гр. Сухиндол.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.