С дълбока скръб съобщаваме, че на 20 септември 2023 г. почина доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов – преподавател в катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“, съобщиха от Висшето училище. Той е роден на 6 март 1962 г. в гр. Криводол, област Враца. В Свищовската академия постъпва на работа като асистент на 20 януари 1997 г. От 4 февруари 2003 г. е доктор по икономика, а от 14 март 2006 г. е доцент. Бил е последователно заместник-ръководител на кат. „Финанси и кредит“ и заместник-директор на Центъра за магистърско и дистанционно обучение в периода 31 юли 2007-31 юли 2010 г.

Доц. Ангел Ангелов бе водещ академичен лектор и експерт в областта на митническата политика и митническите режими. Дългогодишен преподавател по дисциплините „Мита и митническа политика“, „Финансов анализ“, „Управление на капиталите във фирмата“ и „Риск мениджмънт в търговската банка”. Автор е на над 60 научни публикации, сред които се нареждат три монографии, шест студии, четиринадесет статии, осем доклада, двадесет и шест учебника и четири учебни пособия. Научен ръководител и рецензент на огромен брой студенти в ОКС „магистър“. Ръководил е множество докторанти, успешно защитили докторска степен. Владее руски и френски език. Академичната общност ще го запомни като ерудиран, отзивчив и прям човек, отдаден на преподаването и работата със студентите.

Поклон пред светлата му памет!

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.