Рубриката „Успешните възпитаници” на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представя възпитаници на Свищовското висше училище, които заемат ръководни длъжности в корпоративния сектор, намират се на престижни позиции в обществото или са водещи експерти в своята област. Разисквани теми в рубриката са кариерната реализация и ролята на Стопанската академия за формирането на професионалните компетенции на младите хора. Чрез публикуваните интервюта се представят и посланията на успешните възпитаници на СА „Д. А. Ценов” към академичната общност, техните съвети, препоръки и напътствия към настоящи и бъдещи студенти.
Днес наш гост е Павлин Петров, който е съосновател на Българска асоциация на заведенията и неин съпредседател. Той е и управител на Бар Национал, разположен в района на Националния дворец на културата.
– Здравейте, г-н Петров! Благодарим Ви, че приехте нашата покана за интервю. Представете се накратко. Кое е Вашето родно място и къде живеете в момента?
Благодаря за поканата да съм част от рубриката „Успешните възпитаници” на Свищовската академия. Родното ми място е град Бяла, обл. Русе, намиращ се на 40 км. от гр. Свищов. Градът е известен с моста на Кольо Фичето над река Янтра и се намира географски между град Русе и град Велико Търново. В момента живея в София.
– С какво се занимавате сега и на какъв етап се намира Вашата професионална кариера?
– В момента развивам две сфери на дейност. Едната е като управител на заведение, което се намира в Националния дворец на културата. Става въпрос за Бар Национал. Също така съм съосновател на Българска асоциация на заведенията и от 4 години съм неин съпредседател. Избран съм като такъв и за втори мандат.
– Кои са най-големите предизвикателства, които срещате в работата Ви?
– Трудностите, които срещам в ежедневната си работа, са комуникациите с хората. Наблюдавам, че те са се затворили, избягват да комуникират и да се вслушват в мнението на по-опитните и да изпълняват поставените задачи. Сферата, в която работя и се развивам не позволява онлайн общуване и такова чрез различни дигитални канали. В момента светът е наситен от хора, които са се вглъбили в електронните си устройства и не виждат живота около себе си. Това го отчитам като един сериозен проблем.
– Кои качества считате за важни, за да сте успешен в своята работа? Как ги възпитавате в себе си?
– За мен ключови качества са да можеш да носиш отговорност и да държиш на думата си. Постоянството е качеството, което непрекъснато тренирам в себе си. Опитвам се да решавам възникналите казуси със спокойствие и дори когато вземам решения, които понякога се оказват погрешни, да успея да ги поправя в кратки срокове.
– Какво обичате да правите в свободното си време? Имате ли хоби?
– В свободното време спортувам за здраве и правя продължителни разходки сред природата с близките си хора. Всяка свободна минута използвам за четене. Често разсъждавам върху мислите на философите, живели преди нас. Иначе конкретното ми хоби е да бягам на открито.
– Кога и в коя специалност завършихте висшето си образование в Стопанската академия?
– През 2010 година завърших магистърска степен в МП „Икономика и мениджмънт на туризма”.
– Защо избрахте Свищовската академия за свое висше училище? Какво я отличава от другите университети у нас?
– Изборът ми беше предначертан, защото завърших средното си образование в гр. Свищов в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство „Пеньо Пенев” със специалност сервитьор, барман, готвач. Избрах Стопанската академия в гр. Свищов защото, когато посетих за първи път крайдунавския град, видях много млади учещи хора – ученици и студенти, събрани на едно място. Те бяха задружни и много си помагаха да стават по-добри в своето образование. Това, което виждах и срещах в ежедневната комуникация с преподавателите ми в Академията, е че те подхождаха към нас с разбиране и професионализъм. При възникнали проблеми и въпроси, те ни даваха път, на който да стъпим и разрешим проблема. Това го правеха всички преподаватели и затова мога да кажа, че академичната среда в Свищовското висше училище беше на много високо ниво.
– Кои са най-хубавите и ярки спомени от студентските Ви години?
– Всички преживени мигове по време на студентството са хубави и незабравими, заради колегите и преподавателите, с които общувах ежедневно.
– Кои от изучаваните учебни дисциплини можете да посочите като най-полезни за Вас и кои преподаватели са Ви повлияли най-много?
– Всички дисциплини, свързани с изучаване на търговия и туризъм, са ми полезни, защото днес тези знания ги използвам пряко в моята работа. От преподавателите на първо място ще посоча сегашния ректор на Академията – проф. Марияна Божинова, която тогава беше ръководител на катедра „Икономика и управление на туризма”. Тя беше плътно до мен по време на обучението ми. Другите преподаватели, които ми повлияха по време на моето образование бяха доц. Иван Спиридонов, който преподаваше на студентите от ОКС „бакалавър” по дисциплината „Европейска интеграция”. Именно той в един момент ме насърчи пряко да продължа образованието в Свищов. На следващо място ще посоча доц. Любка Илиева, преп. Калин Костов, с когото и сега поддържаме комуникация, доц. Росица Колева и доц. Венцислав Минков.
– С какво образованието в Свищовската академия Ви помага във Вашия професионален път?
– Знанията, получени в областта на туризма, ми помагат в момента да намеря решение на проблемите, с които се сблъсквам всеки ден, и да работя за създаване на благоприятна среда за развитие на този сектор в България.
– Кое отличава хората, завършили в Стопанската академия, и какво ги прави конкурентни на пазара на труда?
– С това, че по време на обучението в СА „Д. А. Ценов” те придобиват редица качества, едно от които е бързата адаптация и приспособяване към новостите.
– Какво послание можете да отправите към настоящите и бъдещите студенти на Стопанската академия или към нейните преподаватели?
– На студентите ще кажа да търсят непрекъсната комуникация със своите преподаватели, защото те могат да им дадат не само знания, но и кураж за утрешния ден, чрез своя житейски и академичен опит. Голямо богатство е да можеш ежедневно да контактуваш с професори, доценти, доктори на науките и изобщо с всички преподаватели. Трябва да си готов да отвориш своя ум, сърце и душа, и да приемеш знанията, които преподавателите са готови да ти дадат.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.