От днес започват заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет. Това установи Актуално Свищов от публикувания график на сайта на Общината. Те започват днес, 13 февруари и ще приключат на 21 февруари – ден преди второто за годината редовно заседание на съветниците.
Заседанията започват в 14:00 часа , когато заседават членовете от ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”. Половин час по късно заседава ПК по “ЗПКОНПИ“. От 15:00 часа заседава ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“.
Във вторник от 15:00 часа заседава ПК по “Образование, култура и вероизповедания”.
Четвъртък, 16 феврураи от 14:00 часа заседава ПК по “ТСУ и общински активи” ще заседават поотделно. Час по-късно ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, в 15,30 часа ПК по „Икономическо развитие, финанси и бюджет”.
Вторник, 21 февруари от 14:00 часа заседават съвместно ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” и ПК по „Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” в Зала No 1 на Община Свищов/, след приключване на съвместното заседание ПК по „Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” ще заседава самостоятелно.
Заседанието на местния парламент е на 23 февруари.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.