Стопаните на „Цанко Церковски“ 2 спират да приемат бежанци от войната в Украйна. Това става ясно от качено съобщение на ведомствения сайт.
Текста на съобщението:
Общинското ръководство съобщава, че преустановява настаняването на бежанци, поради изчерпания капацитет на легловата база. Към момента в общинските социални жилища, в Центъра за образование и култура в с. Царевец и в няколко частни имоти са настанени общо 130 украински граждани, от които 80 възрастни и 50 деца. Благодарение на даренията от неправителствени организации, бизнеса и граждани от цялата страна бяха създадени добри битови условия и са подсигурени консумативи от първа необходимост.
Дарителската кампания продължава като с приоритет остава набирането на хранителни продукти. Даренията се приемат в административната сграда на Община Свищов.
Отворена остава и Дарителската сметка:
МФ „Алеко Константинов“
IBAN: BG71 UNCR 7527 1047 8270 12
BIC: UNCR BGSF
Уникредит Булбанк
Основание на превода: В подкрепа на украинските граждани
Общинското ръководство изказва благодарност от свое име и от името на украинските граждани за направените дарения и най-вече за проявата на съпричастност.
Във връзка с появилата се информация, че Министъра на образованието е разрешил отдаването на Студентските общежития на Стопанска академия за настаняване на бежанци уточняваме, че осъществяването на прием ще се случи след създаването на нужната организация от страна на Академията, заради което съответните заинтересовани страни следва да се обръщат към Академичното ръководство или назначените от него отговорни лица.
Настаняването на бежанци може да продължи и в обекти със статут на частна собственост. Напомняме, че всеки, който приеме украински граждани в дома си или в притежаван от него имот е нужно в най-кратък срок да уведоми за това кмета на населеното място, в което се намира имота, Община Свищов и Полицията, за да бъдат лицата регистрирани.
Ще продължим да информираме населението по въпросите на бежанската ситуация на територията на община Свищов и за необходимостта от помощ.
.