Само двама народни представители от общо осем от Великотърновски многомандатен избирателен район уважиха покана на кмета Генчев, става ясно от съобщение качено на сайта на „Цанко Церковски“ 2. Това са депутатите от ГЕРБ Костадин Ангелов и Димитър Николов.
По покана на кмета на Свищов Генчев, в Свищов се проведе среща между народни представители от Великотърновска област и представители на ключови институции в Общината, на която бяха обсъдени приоритетите на община Свищов, задачите, които предстоят за решаване и очакванията на местната власт за съдействие от депутатите, уточняват от мръсно-бялата къща.
На отворената среща, на която бяха поканени всички народни представители от Великотърновски многомандатен район, присъстваха само двама, в лицето на проф. Костадин Ангелов и Димитър Николов от ГЕРБ – СДС, от общо осем. Представители на община Свищов бяха – кметът Генчев, председателят на ОбС – Свищов Кирилов, ректорът на СА „Д. А. Ценов“ проф. д-р Марияна Божинова, управителят на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ Илиян Венков и началникът на район Свищов към ВиК „Йовковци“ Румен Линев.
По време на срещата, която продължи близо 2 часа в Зала 1 на Община Свищов, кметът Генчев изрази надежда с общи усилия да бъдат намерени решения на актуални проблеми, целящи подобряване на жизнения стандарт на хората в общината и устойчивото развитие в района. Той изложи като приоритетни изграждането на Дунавския индустриален парк и моста на река Дунав при Свищов за развитието на икономически растеж, като декларира абсолютна готовност и пълна ангажираност от страна на Общината за реализирането на двата ключови проекта.
Относно Дунавския индустриален парк, градоначалникът обясни, че в Плана за интегрирано развитие на общината е заложен изключително сериозен ресурс за неговото изграждане и се надява народните представители да защитят интересите на своите избиратели, като съблюдават за равен старт на всички общини по отношение разпределянето на финансовия ресурс. Що се касае за изграждането на моста над река Дунав, той поясни, че изборът за изграждане на такова съоръжение може да стане само след съвместно решение на по-високо ниво между двете страни България и Румъния, и категорично потвърди желанието на Общината мостът да бъде локализиран при Свищов. Генчев изрази готовност управляваната от него институцията да съдейства по всякакъв начин за реализиране на моста, тъй като изграждането на такова съоръжение, заедно с Дунавския индустриален парк ще допринесат за повишаване на икономическия растеж не само в Свищов, но и в целия регион.
Сред първите засегнати теми на срещата бяха водоснабдяването, лошото качество на водата, лошата ВиК инфраструктура, както и дългогодишният проблем с „новия“ неработещ напорен водопровод, което поставя системно под въпрос водоподаването към град Свищов и близките населени места. Началникът на район Свищов към ВиК „Йовковци“ Румен Линев запозна депутатите с проблемите във ВиК мрежата, като описа и конкретни казуси, касаещи някои от населените места. В тази връзка, градоначалникът Генчев сподели идея за създаването на Фонд към МС за финансиране на ВиК мрежите на тези населени места, които не могат да бъдат финансирани по програмите на ЕС и чрез държавно финансиране, и не отговарят на условията за кандидатстване.
Ректорът на СА „Д. А. Ценов“ проф. Марияна Божинова повдигна темата за бюджета на висшите учебни заведения, като сподели, че въпреки всички взети мерки и стриктното спазване на Програмата за оптимизация на дейността на Академията, със средствата от бюджета не само, че не може да се говори за увеличаване на работната заплата, но и с оглед инфлацията има дори недостиг с 234 хил. лева. Тя с болка сподели още, че в рамките на бюджета на Стопанска академия средствата за научна дейност са в размер на символичната сума от едва 41 хил. лева. Тя обърна внимание и на това, че с увеличаване само на учителските заплати ескалира противопоставянето между училищното и висшето образование. Стига се до там, че учителската заплата става по-голяма от професорската, което води до дисбаланс относно възнагражденията в сферата на образованието.
Управителят на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ Илиян Венков благодари на проф. Ангелов за подкрепата, която болничното заведение е получило преди една година от него, в качеството му на министър на здравеопазването. Той подчерта, че тласъкът, който болничното заведение е получило тогава, с трансформирането на 51% от болничните легла в такива за ковид болни, е оказал решаващо значение за по-доброто финансово състояние на болницата и е допринесло увереността, че персоналът може да се справи с трудната ситуация. Към днешна дата, лечебното заведение разполага в ковид сектора с 60 легла за пациенти, плюс 4 броя детски легла. 7 лекари се грижат на ротационен принцип за пациентите с коронавирус, а медицинските сестри вече са по две, а не както до скоро само по една. Проблемът, който дефинира управителя на МБАЛ беше свързан с високите разходи за електроенергия и отопление, които много бързо могат да поставят под въпрос сравнително стабилното финансово състояние на болничното заведение. Като пример той даде сметката за ток на болницата за последния месец, която е в размер на 54 хил. лева, в сравнение с 19 хил. лева, които са платени през същия период миналата година, за 4 хил. kWh по-малко изразходвана ел. енергия. Без предприемане на някакви мерки от страна на държавата, се отива отново надолу и се застрашава дейността на болницата, сподели притесненията си той.
Председателят на ОбС – Свищов Кирилов повдигна въпроса за свързаността на община Свищов и необходимостта от скоростен път Русе – Велико Търново, за развитието на региона. Той подчерта и важността на скоростна отсечка към него, за бърз и качествен достъп до общинския център. Той засегна темата и за възнагражденията в общинска администрация, които изостават значително от тези в частния сектор. Той отбеляза, че има реална опасност заплатите на квалифицираните служители и специалистите да се изравнят с тези на неквалифицирания персонал.
Все пак Община Свищов остава отворена за бъдещи срещи с всички народни представители на Великотърновски многомандатен район, които по една или друга причина днес бяха възпрепятствани да уважат поканата. Проблемите на хората са общи и нямат политическа окраска, затова е важно те да се решават с диалогичност и в синхрон между институциите, и представителите на различни партии.