Над 90% от сградите в България се нуждаят от саниране. Част от тези, които са проектирани пред 1999г. ще бъдат санирани безплатно. Това ще става със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Очаква се парите по новата програма да стигнат за близо 1000 сгради в цялата страна, разказва в обширен репортаж Паулина Найденова по БНТ.
Мария Бонева живее в двустаен апартамент. Няма достатъчно пари да плати за саниране, затова иска да се включи в програмата.
Мария Бонева: „Нямаме средства. Той е построен 1964 г., нанесли сме се 1964 г., но вече се руши. Вижте там. В кухнята, ето я, където са гълъбите, това ми е прозорецът, виждате – студено, леденик. То всичко е разбито, духа“.
Част от съседите ѝ са санирали жилищата си за собствена сметка.
Мария Банкова: Санирано е преди 4 г. на собствени разноски. Би следвало да се организира и да се санират целите блокове. В годините така се случи, че апартаментът под мен и съседния не живееха хора и съответно беше и по-хладно, а ако има присъствие и е санирано ще бъде по-топло.
Макар и на близо 60 г., сгради като тази могат да участват в новата програма за саниране.
Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“, МРРБ: „Всички сгради, които са строени преди 1999 г. са допустими за участие в програмата. Обновяването включва: подновяване или поставяне на топлоизолация, на дограма, ремонт на покрива и поставяне на топлоизолация. Мерки в общите части на сградата, подмяна на електрическата система, подмяна на осветлението с енергийно ефективно. Ако е необходимо може да се подмени и инсталацията за топла вода за сгради, които са с парно. Може да бъде променена от вертикална в хоризонтална. Разходите, свързани с отопление, енергия и т.н. се намаляват значително, в повечето случаи над 50%“.
За да кандидатстват по програмата, Мария Бонева и съседите ѝ първо трябва да си направят Сдружение на собствениците и да го регистрират в общината.
Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“, МРРБ: „За целта е необходимо участието на поне 67% от собствениците на идеални части. Да подготвят технически паспорт, техническо обследване, енергийно обследване и всички тези документи са задължителни за кандидатстване. Тези документи се изготвят от лицензирани специалисти. Съответно информация може да се намери на сайта на АУЕР, на сайта на ДНСК, може да бъдат изготвени от екип от правоспособни проектанти. След като съберете всички документи се подписва споразумение за партньорство с общината и се подава проект в общината. Общината подава проекта в ИСУН.
Разходите за документите са за сметка на собствениците на жилища. Така за енергийно обследване на апартамента, Мария ще трябва да плати около 500 лв. за 93 квадрата.
Мартин Димитров – председател на Национална асоциация на домоуправителите: Цените варират от 5,50 до 7,20 с ДДС на квадратен метър. Средно за стандартен блок с 16 етажа, цената е около 35 хил. лв. Според големината на апартамента ще бъде съответната вноска. За изготвянето на техническия паспорт, който предписва мерки точно какви методи и материали ще бъдат вложени в обновяването на многофамилните жилищни сгради.
Мария Бонева: Ще намеря начин да я платя, но не се знае колко ще живея и какво ще бъде. Бих я платила.
След извършване на енергийно обследване обаче няма гаранции, че сградата ще бъде одобрена за саниране. Програмата включва два варианта – при първия санирането се финансира на сто процента, а във втория на 80%. Това означава, че ако кандидатите бъдат одобрени за първия етап, парите за обследване и изготвяне на останалите документи ще им бъдат възстановени. Във втория – не.
Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“, МРРБ: Първият етап е със 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за кандидатстване по тази мярка е 31 март 2023 г. След 31 март в МРББ ще бъде създадена комисия, която да оцени всички подадени проектни предложения. Вторият вариант – за съфинансиране – етап ще се кандидатства от 1 април до 31 декември 2023г. Схемата ще бъде идентична. Ние сме включили референтна стойност за извършване на енергийното обследване, техническото обследване. Това, което сме предвидили като разход е 6,28 на квадратен метър, с включен ДДС.
Според Националната асоциация на домоуправителите, срокове за кандидатстване може да се окажат кратки и предварително да откажат много собственици от участие.
Мартин Димитров – предс. Национална асоциация на домоуправителите: Много малко хора или сгради ще могат първо да се организират чисто административно със Сдружението на собствениците, второ да съберат и да разпределят сумите, които ще бъдат към фирмите, които ще изготвят енергийните паспорти и техническите паспорти.
Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“, МРРБ: Сроковете са заложени в документите към Плана за възстановяване и устойчивост и ние за съжаление не може да ги променим. Ако някоя сграда не получи финансиране може да кандидатства за етап 2. Това ще бъде може би последната процедура със 100% безвъзмездно финансиране.
А списъкът с нуждаещи се от саниране е голям.
Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“, МРРБ: Над 90% от сградите в България се нуждаят от обновяване.
В Плана за възстановяване и устойчивост са заложени 1 милиард и 400 милиона лв. за програмата. Очаква се парите да стигнат за санирането на 1000 сгради от цялата страна.
Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“, МРРБ: Допустими са всички сгради с 4 или повече самостоятелни обекта в тях. Нямаме критерий по отношение на градовете, кандидатства се с индивидуална сграда. Независимо къде се намира, ако е одобрена сградата ще получи финансиране. Кандидатстването не е обвързано с това дали се намирате в малък или голям град.
БНТ: Как ще се отсеят, тъй като 90% казвате, че имат нужда?
– Ако много сгради примерно изпълняват изискванията и покриват критериите, къде ще дойде цедката?
Критериите са точкови, така че в зависимост от сградата и от критерия може да се получи различен брой точки, съответно ще финансираме сградите с най-голям брой точки.
БНТ: Тук по-рано подалите имат ли предимство?
– Не, този път нямат предимство. Всички заявления ще се разглеждат след крайния срок за подаването им.
БНТ: Предвид растящите цени, инфлацията и т.н. на какви цени после ще се извършва самото саниране? Предварително ли са определени, след това или как ще се случва това разпределяне на парите?
– Това, което сме направили, водейки се и в опита в националната ни програма е, че сме поставили референтни максимални цени. Максималният бюджет за всяка сграда ще се определя не може да надвишава тези референтни цени. Когато сме определяли тези цени сме взели значителното повишение на стойностите и ще дам за пример, че разходите по Националната програма бяха 140 лв. на квадратен метър, това, което сега предлагаме е 250лв. на квадратен метър. Което е ръст от над 80%.
БНТ: Какви бележки сте си взели от предишните програми?
– Основната бележка, която сме си взели е подобряване на контрола по време на изпълнение. МРРБ ще се включи вече активно. Другото е – премахваме принципа „Първи по време, първи по право“ и ще търсим сградите, отговарящи в най-голяма степен на критериите.
Мартин Димитров – председател на Национална асоциация на домоуправителите: Знаем от предходните периоди на програмата, че с фирмите имаше много проблеми – липса на компетентни специалисти за изпълнение на топлоизолационен тип системи, липса на кадрови ресурс и естествено собствениците бяха недоволни от самото изпълнение на самите ангажиментите по програмата.
Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“, МРРБ: Ако гражданите забележат проблем, могат да подават сигнал както към общината, така и към нас, за да може да съставяме предписания.
Според домоуправителите, в панелните блокове има предимно стари асансьори, които също могат да бъдат сменени чрез програмата.
Мартин Димитров – председател на Национална асоциация на домоуправителите: Защо асансьорните средства като голям енергиен потребител в момента, особено за високи блокове, където са поне по два, а да кажем, че има и трети товарен не са включени в самите мерки?
Добромир Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“, МРРБ: Асансьорите не са допустим разход по програмата. Един асансьор струва над 50 хил. лв. и не може да бъде обосновано неговото изкупуване.
Критериите за кандидатстване ще бъдат публикувани в средата на ноември на сайта на Министерството на регионалното развитие и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.