Нивото на река Дунав остава ниско. Само сантиметър го делеше през изминалата седмица от абсолютния рекорд, достигнат през последните 90 години, откакто съществуват хидрометеорологични наблюдения в българския участък на реката, съобщи БНТ. Той е минус 73 сантиметра от условната кота нула, измерени на 8 септември 2003 година.
Променената климатична обстановка в Европа през последните 15 години на практика остави Дунав с едни от най-ниските му познати нива през голяма част от лятото.
През седмицата на транзитни стоянки отново изчакваха множество товарни и пътнически кораби. Най-критичен е 70-километровият участък между островите Белене и Батин, където български и румънски екипи работят по удълбочаването на плавателния път.
„Удълбочихме фарватера, като гарантирахме дълбочини от порядъка на 2 метра, 2 метра и 20 см, с което се позволи преминаването както на пасажерските кораби, така и на тези товарни кораби, които имат подходящо газене“, заяви инж. Павлин Цонев, изпълнителен директор на ИАППД.
Ниското ниво на реката води и до повишаване на температурата на водата, което от своя страна се отразява неминуемо на живота на рибите в нея.
„Има видове, които намаляват много разпространението си. Първо от това, че температурата не е подходяща за тях. Второ от това, че има много по-малко кислород, а те имат необходимост от кислорода“, допълни инж. Цонка Христова, директор на РИОСВ-Русе.
Към днешна дата нивото на Дунав при Русе е минус 49 см под условната кота нула. Надеждите са, че тенденцията от последните няколко дни ще се запази и то ще се повиши още. Все повече специалисти обаче виждат трайно решение на проблема с изграждането на хидротехнически съоръжения в българо-румънския участък на реката

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.