За първи път музеят е споменат в румънски пътеводител на крайдунавските градове от 1863 г., където специално е отбелязано, че в града има „малък музей със старини”. За съжаление по време на Освободителната Руско-турска война от 1877-1878 г. голяма част от събраните ръкописи, книги, монети и други старинни предмети са разпилени и безвъзвратно загубени.

Стремежът за откриване на археологически музей в града е съчетан през 1911 г. много удачно с идеята на Класното учителско дружество дома на Алеко Константинов да стане къща музей. Войните от 1912 г. до 1918 г. прекъсват осъществяването на този замисъл, но след тях, в 1919 г. е създаден Комитет за превръщане на родната къща на Алеко Константинов в къща-музей и е изработен устав, който е утвърден от Министерството на народното просвещение със Заповед № 1788 от 2.VІ.1920 г.

Инициативният комитет развива много оживена дейност. Идеята за създаване на музей е огласена из цяла България, търси се материална и морална помощ отвсякъде и от всички. В начинанието се включва и Свищовската дружба в София, начело с най- изявените си представители – професорите Иван Шишманов и Георги Данаилов. Именно приятелството между първия и директора на Народния етнографски музей в София – Ст. Л. Костов дава тласък на събирателската работа за бъдещия музей в Свищов. В нея се включва и ст.ас. Евдокия Петева – Филова, немски възпитаник, съпруга на проф. Богдан Филов. Така Софийският музей става своего рода кръстник на Свищовския. Там освен вещи, свързани с живота на Алеко Константинов, се събират етнографски и други предмети.

В издирването ентусиазирано се включват граждани, учители, ученици и членове на археологическото дружество в града.

Замислен на тази по-широка основа, бъдещият музей се оформя с три раздела – „Алеко Константинов”, Етнографски и Археологически.

Дългогодишните очаквания на свищовлии се сбъдват. На 15.05.1926 г., в присъствието на председателя на Народното събрание проф. Александър Цанков, народни представители, председателя на Комитета за превръщане на дома на Алеко Константинов в къща музей проф. Георги Данаилов, кмета на Свищов Аврам Капитанов и много граждани, министърът на Народното просвещение Никола Найденов открива музея на името на Алеко Константинов и в негова памет. И този път Свищов е сред първите в България. Неговият музей, наред с тези в София, Пловдив и Варна, е един от малкото държавни музеи в страната до 1944 г.

Ивелина ГАБРОВСКА