Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписа първите 13 договора за саниране на многофамилни жилищни сгради и то с Община Свищов, която е и първата община, подала проектни предложения по Етап I на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Към момента са подписани 13 от договорите за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с безвъзмездна финансова помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 17 946 041,76 лв. В резултат от инвестицията обитателите на 738 самостоятелни обекта в тези сгради с обща разгъната застроена площ 69 096 кв. м ще живеят в по-топли и комфортни за обитаване домове.

Това са:

СС „Съединение Свищов“ на ул. “Стоян Ников“ № 6, бл.3;

СС „Градево 2 – Свищов“ на ул. „Градево“ № 2, вх. А, Б и В;

СС „Дунав Мир“ на ул. „Мир“ № 1;

СС „Единство“ на ул. „Черни връх“ № 77;

СС „Патриарх Евтимий 2019“ на ул. „Патриарх Евтимий № 75, 77 и 79;

СС „Дунав 4Г“ на ул. „Младост“ № 2, бл. 4Г;

СС „Щастливеца“ на ул. „Кирил Д. Аврамов“ № 10;

СС „Надежда – 4“ на ул. „Петър Ангелов“ № 10, бл. 4;

СС „Патриарх Евтимий“ № 68 на ул. „Патриарх Евтимий“ № 68, ж.к. „Младост“;

СС „Космос“ на ул. „Трети март“ № 30, 32, 34, 36 и 38;

СС „Нова Витоша“ на ул. „Патриарх Евтимий“ № 69, бл. 2;

СС „Надежда“ на ул. „Екзарх Антим Първи „№ 1;

СС „Младост 3“ на ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, ж.к. „Младост“.

Очаква се в най-скоро време да приключи проверката на представените от Община Свищов документи на останалите одобрени 6 жилищни сгради, след което предстои подписване на договори за предоставяне на средства и за тях.

До момента за цялата страна са сключени общо 51 договора за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни и публични сгради със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорната структура за изпълнението на тези процедури.

Общо 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева.

От Общината рипомнят, че целта на предвидените мерки в резултат на проведени енергийни обследвания е енергийните характеристики на тези блокове да бъдат подобрени и те да достигнат клас на енергопотребление „В“, да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект в тях, да се намалят емисиите на парникови газове, 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.