Комисиите към местния парламент край Дунав заседават ударно днес, става видно от публикувания на сайта на Общината график.
От 10:00 часа сбирка имат съветниците от Постоянната комисия по “Образование, култура и вероизповедания”, заседанието е в стая 13. На същото място, но 45 минути по-късно е сбирката на ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“. От 11:30 часа стаята с фатален номер приютява заседанието на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”.

Заседанията продължават по-късно, след обедната почивка, от 13:30 часа е ред на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”. Половин час след това е сбирката на ПК по “ТСУ и общински активи”. От 15:00 часа е ред на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, а 30 минути след това – ПК по “ЗПКОНПИ“. Маратонът приключва в 16:00 часа, когато заседава ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”. Всички тези заседания са в стаята с фатален номер.

Редовното заседание на ОбС – Свищов е на 31 май от 14 часа в зала 1 на Общината.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.