С тържествено съвместно заседание на Катедрения съвет на катедра „Финанси и кредит” и Факултетния съвет на Факултет „Финанси” при Стопанска академия „Д. А. Ценов”, първата в България финансова катедра отбеляза 70-годишнината от нейното основаване. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училише. Официални гости на тържественото заседание бяха ректорът на Свищовската академия – проф. д-р Марияна Божинова, проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов – първият демократично избран ректор на Академията с два управленски мандата в периода 1991-1999 год., проф. д-р Красимир Шишманов – зам.-председател на Общото събрание. Домакини на честванията бяха проф. д-р Стоян Проданов – ръководител на катедра „Финанси и кредит” и проф. д-р Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси”. Участниците в тържественото заседание бяха посрещнати с изпълнение на химна на Р България и химна на Европейския съюз от Първи български хор „Янко Мустаков с диригент Елизабет Людмилова.
На церемонията по отбелязването на юбилея на свищовската финансова катедра бяха още зам.-ректорите доц. д-р Любомир Иванов, доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Румен Ерусалимов, деканите на четирите факултета, ръководители на катедри и административни звена в рамките на Академията, бивши преподаватели от катедрата, ръководители на банкови институции, представители на НПО, алумни възпитаници на Висшето училище, студенти и др.
Тържественото заседание откри ръководителят на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Стоян Проданов, който представи доклад за създаването, развитието и състоянието на катедрата. Той припомни, че със създаването на катедрата, основана на 8 април 1952 г., се изпълнява пряко волята на Дарителя и патрон на Свищовското висше училище – Димитър Ценов, както е записана в неговото завещание: „Дисциплините, които ще се преподават, трябва да обхващат търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело и др….”. Проф. Проданов подчерта, че със своето пионерно дело, катедрата е проправила пътя на висшето финансово образование и наука в страната ни. „През годините от основаването си до днес катедра „Финанси и кредит” е дала на Академията, на Свищов и на България редица именити учени, впечатляваща по обем и качество научна и образователна литература, и хиляди дипломирани специалисти-финансисти в бакалавърска, магистърска и докторска степен”, каза проф. Проданов. В своето експозе той подчерта водещото място на катедрата в научен план – по брой публикации и цитирания в научните бази Scopus и Web of Science, по значителната по обем и качество научна продукция на основния състав на катедрата и докторантите към нея. Акцентирано бе и върху успехите в образователен план – хилядите студенти, завършили специалност „Финанси” и магистърските програми към катедрата, международната програма за двойна диплома „International Financial Management”, докторската програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)” и др. В този контекст бяха посочени многото студенти и докторанти към катедрата, спечелили престижни национални конкурси, както и че огромната част от възпитаниците на финансовата катедра са се реализирали успешно, заемайки високи длъжности в български и международни компании и институции.
С уважение към ролята на институцията Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за създаването, укрепването и развитието на катедрата и специалността, по решение на Катедрения съвет проф. Проданов удостои ректора на Свищовското висше училище – проф. Марияна Божинова с почетния плакет „70 години катедра „Финанси и кредит”. В приветствието си по повод 70-годишнината на катедрата, ректорът на Свищовската академия подчерта, че респектиращата годишнина на първата българска финансова катедра е категоричен белег за приемственост, традиции и признателност пред делото на нейните първооснователи, както и стремежите на безспорно амбициозния и силно мотивиран катедрен екип да утвърждава авторитетната позиция на катедра „Финанси и кредит” в голямото академично семейство на Свищовската Алма Матер. „Преминавайки през дългия и нелек път на своето съществуване и развитие, Вашата катедра винаги е полагала сериозни усилия за провокиране интереса на младите хора, които, обогатявайки своите знания, да постигнат ефективна професионална реализация в банковия сектор, в сферата на корпоративните и публичните финанси. Екипът, който сте създали и изградили, без съмнение доказа своя съществен принос за усъвършенстване качеството на обучение, в развитието на магистърското и дистанционното обучение, в повишаване на професионалната квалификация на академичния състав, което й отрежда заслужено място в утвърждаването на престижните позиции на Свищовската Алма Матер сред сродните висши икономически училища. Вашите усилия и талант са достатъчен повод и причина Висшето ни училище да се гордее с постигнатото в една от най-големите ни и значими катедри, люлка на модерна, перспективна, с европейски облик университетска финансова наука!”, каза проф. Божинова. Тя връчи на ръководителя на катедрата – проф. Проданов, официалния плакет на Висшето училище.
Деканът на факултет „Финанси” – проф. Андрей Захариев представи номинацията на проф д-р ик. н. Атанас Дамянов, ректор на СА „Д. А. Ценов” от 1991 до 1999 год., за удостояване с почетния плакет на финансовата катедра. В обръщението си към катедрения екип проф. Дамянов изрази благодарност за оказаната му чест и припомни важни за катедра „Финанси и кредит” моменти от периода, в който е бил ректор на Академията. В своя поздравителен адрес той подчерта, че в неговия мандат са постъпили на работа в катедрата голяма част от действащите ѝ членове, включително ръководителят проф. Стоян Проданов и деканът проф. Андрей Захариев. Говорейки за промените, съпътствали развитието на катедрата, проф. Дамянов припомни за различните поколения, преминавайки през бейби-бумърите, поколенията X, Y и Z. Във връзка с днешното поколение Z, което по думите му „иска всичко да се случва днес”, той даде и ценни съвети на настоящите академични преподаватели как да обучават това поколение. На екипа на катедра „Финанси и кредит” проф. Дамянов пожела да работят за „спомени от бъдещето”.
С почетния плакет „70 години катедра „Финанси и кредит” бяха удостоени зам.-ректорите на Свищовската академия и деканите на четирите факултета. Приветствие от името на деканите в Стопанската академия поднесе проф. д-р Маргарита Богданова. От трибуната на аулата на Свищовската Алма матер тя заяви: „Традициите и историята на една катедра са нейното най-голямо богатство. За седем десетилетия през катедра „Финанси и кредит” са преминали няколко поколения учени и преподаватели, десетки хиляди студенти, много от които и до сега – видни банкери и финансисти. Създадената школа в областта на финансовата наука днес се развива още по-интензивно, като завоюва нови територии в европейското и световно научно пространство”.
В рамките на тържествената церемония бе прочетен поздравителен адрес от проф. д.ф.н. Стефана Русенова – дъщеря на основателя на финансовата катедра и трети ректор на Академията – проф. д-р Минко Русенов. Преди пет години, заедно с честването на 65-годишнината на първата българска финансова катедра, в същата аула бе обявено създаването на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, като за настоятел бе определена първородната дъщеря на патрона на фондацията – проф. д-р на филологическите науки Стефана Русенова.
След традиционната за академичните чествания снимка пред Ректората на участниците в празничното събитие, то продължи с тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултет „Финанси”. В рамките на втората част от честването бяха поднесени поздравителни адреси от ръководители на катедри и други официални гости – представители на държавни, кредитни, застрахователни и бизнес институции, видни възпитаници на катедра „Финанси и кредит” и др. Всички те бяха удостоени с почетеният плакет на катедрата „LXX Annis”. От името на катедрената фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, която отбелязва 5 години от създаването си, председателят на УС на фондацията – проф. д-р Андрей Захариев представи основните проекти и резултати от дейността, включващи получени и насочени за научни, образователни и социални цели парични и предметни дарения за близо 150 000 лв. Той благодари на всички дарители, физически и юридически лица, които в годините подкрепят множеството добри каузи и проекти на младата академична фондация.
Тържественото честване на 70-годишнината в деня на основаването на първата българска финансова катедра приключи с поднасяне на цветя пред паметника на основателя и първи ръководител на катедрата – проф. д-р. Минко Русенов.
Катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е създадена през април 1952 г., което я прави първата финансова катедра в България. Неин първи ръководител е проф. д-р Минко Русенов, a през годините тя е оглавявана от дванадесет преподаватели от Свищовското висше училище. Наред с нейния първи ръководител, в свищовската финансова катедра са работили редица именити български икономисти като проф. Делчо Порязов, проф. Цветан Коцев, проф. Методи Христов, проф. Велчо Стоянов и проф. Радко Радков. Днес в свищовската финансова катедра работят пет професора, шест доцента и седем асистента. През своята 70-годишна история катедрата е обучила над 30 хиляди студенти и специализанти както и 253 докторанта. Към момента катедрата „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” предлага обучение по бакалавърската специалност „Финанси” и магистърските програми „Финансов мениджмънт”, „Банков мениджмънт”, „Инвестиционен мениджмънт” и „Финансово управление в публичния сектор”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.