От 3 май започва плащането на еднократна добавка от 75 лв. на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен ваксинационен курс през март 2022 г., съобщи НОИ. Броят на ваксинираните възрастни е намалял почти три пъти спрямо февруари – от 20 704 души на 7099 души, пише вестник „Сега“.
Правителството възлагаше надежди да стимулира 300 000 възрастни да се ваксинират с тези добавки. Реално обаче пенсионерите, ваксинирани след Нова година са едва 54 179. Общо по 75 лв. са получили 748 822 души. 694 643 от тях обаче взеха стимул за вече направена ваксинация през 2021 г.
Добавките за ваксинация се изплащат отделно от останалите, за да не се създава погрешна представа, че са част от пенсията. Другите две добавки се изплащат едновременно с пенсията – 60 лв. за ковид и компенсацията за намалена сума от пенсия и добавка през януари.
Редовното изплащане на пенсиите и добавките към тях за май т.г. започва на 9 май (понеделник) и ще продължи до 20 май (петък). Не е ясно дали „Български пощи“ ще могат да възстановят системите си дотогава – от 16 април пощенските клонове в цялата страна са извън строя заради хакерска атака, а пораженията все още не са отстранени. Това блокира изплащането на пенсиите за април, великденските добавки, изпращането на пратки, получаването на неща с наложен платеж, подаването на данъчни декларации и т.н. Правителството две седмици мълчи за повредата.
ПРОМЯНА ЗА ПЛАЩАНИЯ НА ПЕНСИИ В ЧУЖБИНА
Ще се преустанови възможността за изплащане чрез на пенсии в чужбина чрез поименен чек. Сега това става по международен договор, по който България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за хора с постоянен адрес в чужбина.
Проектът за постановление на Министерския съвет за промени на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж вече е публикуван за обществено обсъждане, като срокът за становища е до 20 май.
В доклада на социалния министър се чекове почти не се използват, като пенсионерите предпочитат разплащането по лична банкова или платежна сметка поради бързината и лесната достъпност на този начин. От друга страна този начин на разплащане генерира значителни разходи за бюджета на държавното обществено осигуряване – към юни 2021 г. са установени 19 случая на изплащане на пенсия по този ред, а само отпечатването на 100 броя чекове е на стойност 650 евро.
Разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване (в сила от 25 декември 2021 г.), с които се определя нова тежест на 1 година осигурителен стаж в пенсионната формула – 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.