Гост през януари – Ням лебед Cygnus olor
Снимки: Дамян ПЕТКОВ