Във магазин голям в безлунна вечер,
жена в очите с болка неизречена,
за сирене помоли – двеста грама!
Повече пари от пенсията няма!…

На касата разбра,че има грешка –
триста грама от несръчната колежка!
Не стигаха стотинки (петнайсет!) Срам!
Старицата застина тъжно в унес ням…

В портмонето си зарови…Зла беда!
Бележките за ток, вода и за дърва…
Вътре и стотинка нямаше за цяр!
Ех, немотията, и тя е Божи дар…

А опашката, тъй шумна досега,
изгуби слово и внезапно се смълча…
Мъжът зад нея съжали жената.
Бързо се протегна; доплати цената.

Възтихо старицата благодари.
В очите й пробляснаха сълзи…
На сутринта, намерила адреса,
топли и уханни питки му донесе,

замесени със сиренцето, дето
в магазина преобърна й сърцето…
Мъжът не знаеше какво да прави!
В гърлото му буца тежка го задави…

После, взрян в добрите молещи очи,
отчупи късче; тихо й благодари.
Усети, че във тези питки малки
не бучки твърди от сиренето жалко –
душата си жената беше скрила!

Мъка, срам и унижение попила…
Обърна се старицата –
смалена сянка пред вратата.
Отвори я
и се изгуби в тишината…
И само
часовникът на времето тиктакаше…
А нея вкъщи… бедността я чакаше.
Лили ЧОЛАКОВА

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.